AnnonsMiele

Fem frågor du vill ställa Friendly Power om solceller

16 sep 2022

Här är svaren på de vanligaste frågorna bostadsrättsföreningar har om solceller. Borätt Forum har pratat med Mikael Bergbom från Friendly Power.

Vilka är de största fördelarna med en solcellsanläggning?
Dels kan man sänka energikostnaderna, dels också sänka effekttopparna. Man producerar sina egna kilowattimmar och sänker sina elinköp. Oftast har bostadsrättsföreningar ett abonnemang där man betalar för högsta använda effekt, ett s.k. effektabonnemang. Kapar man effekttopparna med hjälp av solcellerna, sänker man kostnaden. Man kan också välja att tänka lite större och producera el för hela bostadsrättsföreningen, det vill säga även för lägenheterna, men då krävs det att man installerar IMD (individuell mätning och debitering) först. Har man det så kopplar man in solcellsanläggningen till ett enda elabonnemang. Det är till allas fördel, vilket gör att kostnaderna minskar. Framför allt så får man bort alla de olika abonnemangskostnaderna på lägenheterna i föreningen.

Många föreningar har ju också ett snabbt växande behov av att tillhandhålla elbilsladdning. Då kan det vara så att föreningens abonnemang, service och säkring kanske inte räcker till för att ladda elbilar med den effekt som man vill. Det kanske räcker idag när man bara har 2–3 elbilar i föreningen, men när man har ett 50-tal om några år, då kommer det bli tufft eftersom det är det en rätt dyr investering. Bygger man rätt från början så kan man få ut effekt till elbilsladdningen utan att påverka servicen och säkringen genom att ha rätt saker installerade från början. Så mitt tips till bostadsrättsföreningen är att tänka framåt och inte bara rädda nuläget genom att köpa in tre laddstolpar, tänk i stället i det längre perspektivet.

Hur lång är installationstiden om man som förening skulle vilja börja använda sig av solceller?
Om det är ett högt hus och man behöver bygga ställningar kan det dra i väg i tid. Men själva montaget av en solcellsanläggning går relativt snabbt, likaså inkopplingen. Vi satte upp en solcellsanläggning med över tvåtusen paneler i Märsta och det gick på ungefär två månader.

Finns det geografiska områden i Sverige som är en utmaning eller passar solceller för alla föreningar i hela Sverige? Finns det förutsättningar som kan försvåra för föreningen?
Man kan ju tro att solceller skulle tycka om värme, men det gör de inte. De tycker om kombinationen av kyla och mycket solstrålning. Det är en av anledningarna till att vi har så bra förutsättningar för solenergi i Sverige. Vi har väldigt klar luft här om man jämför med södra Europa. Många gånger så producerar en solcellsanläggning mest i maj, just för att det är mycket sol men fortfarande relativt kyligt. En solcellsanläggning fungerar lika bra i hela landet.

Dock kan en försvårande faktor vara snö som lägger sig på solpaneler och hindrar att maximal energi utvinns. Vid lutade tak så är det inget större problem, men ibland kan platta tak behöva att man skottar någon gång.

Har du några tips till föreningar som är i tankarna med att utforska solceller som energialternativ?
Jag tycker att de ska vända sig till några olika leverantörer med sina frågor. Framför allt ska de inte bara fundera över om de ska skaffa sig solceller, utan även fundera på hur de ska använda elen som produceras. Vi ser inte solcellsanläggningen som en produkt utan vi ser den som en del av energisystemet i fastigheten. Om det befintliga elsystemet kompletteras med solenergi och föreningen har många byggnader, kan man behöva ställa sig frågan: hur ska vi fördela solenergin på bästa sätt? Kommer vi i föreningen att behöva fler elbilsladdare i framtiden så bör man ta höjd för det redan nu. Man kan till exempel sätta ut energihubbar för elbilsladdning så att man kan utnyttja solenergi indirekt till bilarna utan att det går förbi någon huvudsäkring.

Finns det några risker med att investera i en solcellsanläggning?
Den största risken som jag ser är att det är många oseriösa leverantörer som tillkommit i branschen. Det gäller att välja en leverantör som är erfaren och som har rätt kunskap. Det är väldigt låga marginaler både på material och arbete. Detta gör att man tittar efter så billiga produkter som möjligt i hela kedjan och de snabbaste arbetsmetoderna. Man behöver vara noga med sin förfrågan. Ingår allt som man verkligen behöver? Eller är det en massa friskrivningar på sista raden som man kanske missat? Det kan tillkomma stora summor i slutändan som andra leverantörer hade tagit med i offerten från början, det är viktigt att läsa det finstilta, ta referenser och googla på företaget.

 

 

Föregående artikel Bostadsbyggandet tvärnitar
Nästa artikel Skattejuristen: SKV agerar självsvåldigt

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här