AnnonsMiele

Fler tror på fallande bopriser

14 jul 2022

Hushållens boprisförväntningar fortsätter att falla, visar SEB:s boprisindikator. Nivån är nu den lägsta sedan finanskrisen 2008. Indikatorn, som visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande respektive fallande priser, föll till minus 27 i juli jämfört med minus 16 föregående månad. Går man bara ett halvår tillbaka visade indikatorn på plus 51.

SEB:s Boprisindikator minskar med 11 enheter i juli, från minus 16 till minus 27, och når den lägsta nivån sedan finanskrisen 2008. På regional nivå ligger indikatorn mellan minus 19 och minus 35 enheter. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år stiger från föregående månad och ligger nu på 1,10 procent, en ökning med 0,13 procentenheter. Andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor ökar något jämfört med förra månaden och ligger på 12 procent.

– Pessimismen tilltar bland hushållen, och boprisförväntningarna sjunker till den lägsta nivån sedan hösten 2008 och hamnar på ungefär samma nivå som pandemins bottennotering. Frågan nu är om förväntningarna vänder uppåt lika snabbt som under pandemin eller om de mer återspeglar förloppet under finanskrisen. Oavsett utveckling är de ekonomiska förutsättningarna idag tydligt annorlunda jämfört med pandemin, vilket i första hand talar för en fortsatt dyster utveckling, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández i ett pressmeddelande.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 28 juni till 5 juli.

Föregående artikel Ändringar i PBL och PBF from 1 augusti
Nästa artikel Vårdslös grillning, hur gäller försäkringen?

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här