AnnonsMiele

Fler tror på stigande bopriser

11 okt 2010

De svenska hushållens tankar om stigande priser på bostadsmarknaden stärktes i oktober jämfört med föregående månad. Det visar SEB:s boprisindikator som publicerades idag, undersökningen stiger därmed för fjärde månaden i följd.

Indikatorn, som visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, steg till +40 i oktober, från +31 föregående månad.

Drygt hälften av hushållen tror på stigande bostadspriser och endast 14 procent av hushållen tror på fallande priser. Hushållen tror att reporäntan ligger på cirka 1,3 procent om ett år och andelen som planerar att binda räntan fortsätter att falla.

– Trots att bolånetaket nu införts stiger Boprisindikatorn kraftigt. Svensk ekonomi går starkt och ränteutvecklingen kan komma att blir något mildare än tidigare förväntat. Dessa faktorer räknar hushållen uppenbarligen med ska väga över och bidra till fortsatt stigande bostadspriser, säger Gunilla Nyström som är SEB:s privatekonom till bankens hemsida.

Färre planerar binda räntan

Av hushåll med helt eller delvis rörlig låneränta svarar 7 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, att jämföra med 11 procent i september, 14 procent i augusti och 17 procent i juli.

– Att allt färre hushåll tänker binda räntan visar att hushållen inte är särskilt oroliga för att räntorna ska stiga kraftigt framöver, säger Gunilla Nyström.

Föregående artikel Billigt byte med bidrag
Nästa artikel SBB till attack mot ombildningsregler

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här