AnnonsMiele

Flyttskatter låser Stockholms läns bostadsmarknad

31 maj 2013

”Regleringar och skatter gör att rörligheten minskar. Det är för dyrt att flytta idag och mer rationellt att bara bo kvar”, säger Andreas Åström, kommunikationschef på Stockholms Handelskammare.

För att se hur kapitalvinstbeskattningen påverkar länets bostadsägare har Stockholms handelskammare med hjälp av undersökningsföretaget United Minds ställt frågor om boende, flyttbenägenhet och kapitalvinstbeskattning. Drygt 1 000 bostadsägare ingår i undersökningen som omfattar 525 bostadsrättsinnehavare och 512 småhusägare.

Höga kostnader vid flytt medför att många hushåll indirekt låses in i sitt boende. Det berör särskilt hushåll som bott länge i sina småhus eller bostadsrätter och som har ingen eller en låg belåning. De bromsar upp de välbehövliga flyttkedjorna som sätts i gång när hushåll byter bostad.

Tolv procent av bostadsrättsägarna i undersökningen uppger att de någon gång de senaste fem åren avstått från att sälja sin bostad då skatterna gör att det inte blir ekonomiskt lönsamt. Utefter den siffran har Handelskammaren räknat ut att 96 000 fler bostadsrätter skulle ha kommit ut på marknaden i Stockholms län om skattetrycket inte varit så hårt.

Det måste bli lättare och mer lönsamt att byta bostad menar Handelskammaren och föreslår:

Att kapitalvinstbeskattningen vid försäljning av småhus och bostadsrätter sänks kraftigt till cirka 12–13 procent.

 Att uppskovsreglerna ses över och fasas ut, givet att kapitalvinstbeskattningen sänks.

Att kapitalvinstbeskattningen vid försäljning av småhus och bostadsrätter tar hänsyn till den reala värdestegringen/inflationen (om inte kapitalvinstskatten sänks).

Flera länder har en hög kapitalvinstbeskattning vid försäljning av bostäder, ett exempel är Norge där kapitalvinster normalt beskattas med en skattesats om 28 procent. För bostäder finns det ett undantag som innebär skattemässiga fördelar om en person ägt fastigheten i fråga mer än ett år, och har bott där under mer än ett av de senaste två åren. Då sker inte någon beskattning alls. Detta innebär att det i praktiken mycket sällan uppkommer realisationsvinster vid försäljning. Detta innebär också att rörligheten på bostadsmarknaden är mycket större än i Sverige.

I de flesta EU-länder där säljaren haft bostaden som sin primära bostad och levt där i ett antal år är kapitalvinsten noll. I Finland utgår ingen kapitalvinstskatt om man bott mer än två år i bostaden. I Danmark är gränsen tre år och i Tyskland tio år.

– Regeringen är medveten om problemet men en översyn av skattereglerna vid en bostadsförsäljning är inte prioriterade just nu, säger Andreas Åström. 

Föregående artikel Råkor i brf
Nästa artikel Ingen ekonomisk skada för den brf vars byggställning rasade

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här