AnnonsMiele

Förbud mot progressiva avskrivningar – vad innebär det för din förening?

29 apr 2014

I dagarna har Statliga Bokföringsnämnden (BFN) fastställt att bostadsrättsföreningar inte får tillämpa progressiva avskrivningar. Boendekostnaderna för många bostadsrättsägare riskerar att stiga kraftigt, men för de flesta föreningar kommer förändringen inte leda till några större konsekvenser.

I massmedia har Statliga Bokföringsnämndens beslut om att bostadsrättsföreningar inte får tillämpa progressiva avskrivningar lett till svarta rubriker och scenarier där föreningar kan tvingas höja sina avgifter med 40%.  Frågan som många föreningar och bostadsrättsinnehavare nu ställer sig är om, och i så fall hur, detta beslut kommer att påverka deras förening.

Ett generellt svar på denna fråga är att avskrivningsreglerna visserligen kommer att gälla för alla föreningar, men att det är föreningens likviditet och inte föreningens resultat som är det viktiga.  De flesta föreningar har i dagsläget redan linjär avskrivning vilket i praktiken betyder att förbudet inte kommer leda till några stora konsekvenser.

Bostadsorganisationen HSB har på ett tydligt sätt rett ut skillnaderna mellan linjär och progressiv avskrivning. Såhär lyder delar av deras förklaring:

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN LINJÄR OCH PROGRESSIV AVSKRIVNING?
Linjär avskrivning innebär att tillgången (byggnaden) skrivs av med lika stora belopp varje år. Progressiv avskrivning innebär att avskrivningarna ökar med tiden. Progressiv avskrivning har använts brett sedan 1990-talet för både nyproduktion och i samband med ombildningar. Frågan berör därmed en relativt stor andel av alla aktiva bostadsrättsföreningar i Sverige.

VAD INNEBÄR LINJÄR AVSKRIVNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OCH FÖR ÅRSAVGIFTERNA?
De enskilt viktigaste frågorna för en sund ekonomi i en förening är att beakta helheten med hänsyn till räntor, amortering, driftskostnader, fondavsättningar till underhåll och årsavgifter. För de som går från progressiv till linjär avskrivning ökar sannolikt avskrivningskostnaderna. En bostadsrättsförenings styrelse kan välja att anpassa årsavgifterna för att täcka denna kostnad. Ett alternativ är att låta föreningen gå med ett bokföringsmässigt underskott och istället anpassa årsavgifterna utifrån ett kassaflödesperspektiv. Avgifterna avvägs då utifrån hur mycket pengar som kommer in jämfört med hur mycket pengar som betalas ut, vilket i sin tur betyder att dagens avgiftsnivåer inte behöver höjas beroende på denna regeländring. Avskrivningen påverkar inte kassaflödet, eftersom avskrivning inte innebär att pengar betalas ut från föreningen. Ytterst beslutar bostadsrättsföreningens styrelse om avgifternas storlek.

VAD BÖR EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING  SOM IDAG HAR EN PROGRESSIV AVSKRIVNING GÖRA?
De måste gå över till linjär avskrivning under 2014 för att följa lagen och regelverket. HSB:s rekommendation att hantera frågan, för att av denna anledning inte behöva höja årsavgifterna, är att under en övergångsperiod kombinera långa avskrivningstider med ett bokföringsmässigt underskott i enlighet med ovanstående resonemang. Den bokföringsmässiga förlust som uppstår i resultaträkning balanseras i ny räkning, men också med en förklarande text, om vad förlusten beror på. Det behövs också en analys och förklaring i förvaltningsberättelsen hur den långsiktiga likviditeten och underhållet ser ut.

Har du frågor om vad regelförändringen kan innebära för just din förening är du välkommen att ställa dina frågor till oss på Borätt Forum via vår tjänst ”Frågor & Svar”. Du kan också läsa mer om progessiva avskrivingar i vårt senaste nummer av Tidningen Borätt.

Föregående artikel Läs senaste numret av Borätt
Nästa artikel Tågolyckan i Saltsjö-Boo utredd

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här