AnnonsMiele

Förenklad fastighets- taxering 2016 – inte så enkelt som man kan tro

12 okt 2015

 

Nu är de dags att deklarera och taxera bostadsrätts- föreningens fastigheter igen. Men bara för att det kallas en förenklad fastighetstaxering så ska man inte låta sig luras av det. Det viktigaste med denna taxering är att föreningen måste uppge en så korrekt bruksvärdeshyra (jämförelsehyra) som möjligt för bostadsdelen. Och hyran som ska anges, för den del av fastigheten som upplåts med bostadsrätt, har ingenting att göra med den årsavgift som tas ut av bostadsrättsinnehavarna. Nej det är bostadshyran som tas ut på orten som gäller och den ska vara i 2014 års nivå. Med orten menas jämförbara hyresobjekt som ligger ii föreningens geografiska närhet och som har samma ålder och standard som föreningens lägenheter. Om föreningen dessutom har lokaler ska en marknadsmässig hyra, även här i 2014 års nivå, deklareras och inte den kontraktsenliga om dessa skiljer sig åt. Andra saker som påverkar taxeringsvärdet och som ska deklareras är t.ex. om lokalytor har gjorts om till bostadsytor eller bostadsytor har tillkommit genom en ombyggnation av vinden, då en jämförelse görs med vad som deklarerades vid den förra allmänna fastighetstaxeringen 2013. Observera att föreningen ALLTID måste skriva under och skicka in deklarationen! Och låt för säkerhets skull er förvaltare göra deklarationen! ■ 

Föregående artikel Budgeten – styrelsens viktigaste styrdokument
Nästa artikel Är det fest i kväll igen hos grannen?

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här