AnnonsMiele

Försäkringshjälp för bostadsrättsföreningar

13 jun 2014

Leif Bolander & Co AB är Sveriges äldsta fristående konsult-/mäklarföretag i sakförsäkring med verksamhet sedan 1973. vi arbetar både som försäkringsförmedlare och skadekonsulter och ett av våra specialområden är att biträda bostadsrättsföreningar i försäkringsfrågor. Vi hjälper idag cirka 1300 bostadsrättsföreningar över hela landet.

Bostadsrättsjuridiken med frågan om ansvarsfördelning mellan medlem och förening är komplicerad och leder ofta till diskussioner mellan såväl styrelse och medlemmar som mellan föreninging och försäkringsgivare. Försäkringsvillkor är svårgenomträngliga också för fackmän. Till detta kommer att trassliga frågor ska hanteras av lekmän, grannar emellan, och styrelsen har därför ofta behov av att kunna ställa frågor till någon som både kan försäkring och bostadsrättsjuridik. Vi erbjuder hjälp både med att upphandla bästa försäkring och att löpande hantera föreningens försäkringsfrågor.

FÖRSÄKRINGSUPPHANDLING – UTAN MERKOSTNAD FÖR FÖRENINGEN
Det finns alltid stora vinster i att låta oss se över föreningens försäkring. Ofta kan premien pressas betydligt, men lika betydelsefullt är att veta vad man får för pengarna. Det finns viktiga skillnader mellan olika försäkringsbolags villkor och vår affärsidé är att vara bäst i klassen på alla bolags villkor och på ett lättfattligt sätt kunna redovisa dessa för föreningen. Ett uppdrag leder nästan alltid till att den befintliga försäkringen kan förbättras, antingen genom premiepress och förbättrade villkor i det gamla bolaget, eller genom att placeras om i annat bolag. Kan vi inte presentera en bättre lösning har föreningen rätt att återkalla vårt uppdrag utan att vi debiterar för nedlagt arbete.
Får vi föreningens uppdrag att teckna försäkring innebär inte heller detta någon merkostnad för föreningen! Eftersom vi ersätter försäkringsbolagens egna distributionskanaler så ersätts vi antingen direkt av tecknande bolag ur den premie föreningen ändå betalar, eller så drar försäkringsgivaren av en distributionskostnad på sin premiefaktura som motsvarar det arbete vi sparar in för bolaget. Vi fakturerar föreningen motsvarande den avdragna summan och nettokostnaden blir därför noll för föreningen.

I korthet går vårt uppdrag till så att föreningen lämnar fastighetsuppgifter i en enkel blankettform. Vi tillfrågar de bolag föreningen önskar med av oss rekommenderad försäkringsomfattning. Offerterna redovisas med en villkorsjämförelse och rekommendation om förmånligaste lösning. Fören- ingen väljer det alternativ man föredrar. Sedan försäkring tecknats fungerar vi som föreningens fortlöpande försäkringskontakt. Genom denna administrativt enkla lösning erbjuder vi bostadsrättsföreningar en kvalificerad konsulttjänst, allt inom ramen för den premie de ändå betalar. Vi är som förmedlare fristående från försäkringsbolagen och placerar alltså försäkring hos alla svenska försäkringsgivare.

Föregående artikel OVK – viktigt med kvalitet och uppföljning
Nästa artikel Viktigt att tänka på när det gäller balkonger

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här