AnnonsMiele

Förslag på nya regler för uthyrning av bostadsrätt

28 jun 2013

Generösare regler för uthyrning och en årlig avgift till föreningen för att få hyra ut är de förslag som nu ska godkännas av riksdagen. Om allt går i lås börjar det nya regelverket att gälla den 1 juli 2014.

Reglerna för uthyrning av bostadsrätt är otydliga för såväl politiker som brf-styrelser. Och för de boende kan reglerna missuppfattas: många tror att de inte alls får hyra ut medan andra har fått uppfattningen att det numera är fritt fram att hyra ut utan styrelsens godkännande.

Nu har HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna tillsammans med bostadsminister Stefan Attefall under några månaders tid diskuterat frågan om uthyrning och kommit fram till att:

1. Föreningen ska ta ut en årlig avgift av bostadsrättshavare som hyr ut lägenhet. Som mest tio procent av prisbasbeloppet per år, och då blir avgiften 4 450 kronor år 2013. Rätten till och grunden för avgiften ska anges i föreningens stadgar.

2. Beaktansvärda skäl för att hyra ut ska inte längre behövas. Men även i fortsättningen krävs tillstånd från styrelsen för andrahandsuthyrning .

Redan idag har ett antal åtgärder genomförts för att underlätta andrahandsuthyrningen, bland annat höjdes schablonavdraget den 1 januari i år. Det är nu 40 000 kronor per år för uthyrning av bostad, men man får som bostadsrättshavare dra av för den avgift man betalar till föreningen för sin lägenhet.

–  Men hyr man ut bara  halva lägenheten så blir avdraget bara för halva avgiften. Den låneränta man betalar för bostadsrätten är alltid avdragsgill oavsett om man hyr ut lägenheten eller inte. Hur många som deklarerar sina inkomster för uthyrning har inte kontrollerats de senaste åren förutom i vissa regioner men det är kanske dags att göra det nu, säger Olof Wallin, rättslig expert på Skatteverket. 

Blir det ett överskott från uthyrningen efter avdrag så ska man betala 30 procent i skatt på detta. Överskottet tas upp som en kapitalinkomst i inkomstdeklarationen. 

Det som sägs ovan om avdrag gäller inte vid uthyrning till egen eller närståendes arbetsgivare eller eget bolag.

Från den 1 februari är det också tillåtet för bostadsrättshavaren att ta ut en hyra som motsvarar de fulla kostnaderna som denne har för sin lägenhet.

Föregående artikel Jobbet gör att Camilla inte hinner med ordförandeskapet
Nästa artikel Ränteupproret

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här