AnnonsMiele

Folksam tackar nej till att försäkra majoriteten av Sveriges bostadsrättsföreningar!!!

7 okt 2015

I Borätt nummer 5, 2015, som kommer ut i slutet av innevarande vecka avslöjas att Folksam väljer att tacka nej till att försäkra bostadsrättföreningar som inte är anslutna till HSB eller Riksbyggen.

Folksam tackar nej till att försäkra majoriteten av Sveriges bostadsrättsföreningar!!!

I Borätt nummer 5, 2015, som kommer ut i slutet av innevarande vecka avslöjas att Folksam väljer att tacka nej till att försäkra bostadsrättföreningar som inte är anslutna till HSB eller Riksbyggen.

Borätt upplever beslutet inte bara märkligt, dessutom drabbas marknaden och möjligheten att kunna skaffa försäkring till det viktigaste i livet, boendet, påtagligt negativt när en av försäkringsmarknadens dominanter slutar erbjuda försäkring.

Borätt reser frågan om hur ansvaret hos de som har koncession att förmedla försäkring ska tolkas. Är det ok att en marknadsdominant gör på detta sätt?

Det som kan förefalla vara ett enskilt företags strategiska beslut, är de facto ett beslut med mycket mer långtgående konsekvenser.

Källor som tidningen talat med ställer sig också frågande till om detta beslut av Folksams VD, Jens Henriksson, överhuvudtaget gynnar någon – kanske inte ens HSB och Riksbyggenanslutna bostadsrättsföreningar. Det är långt ifrån säkert att HSB och Riksbyggenanslutna föreningar har bättre skadeutfall än totala kollektivet av föreningar, vilket skulle kunna innebära högre premier för dessa föreningar.

Borätt avslutar med att uppmana Jens Henriksson att ompröva beslutet, beslutet som riskerar påverka alla bostadsrättsinnehavares ekonomi på ett negativt sätt.

 

För ytterligare information, kontakta Borätt Forums chefredaktör, Lizze Sjöberg, tel: 070-798 83 88 eller lizze@borattforum.se

13

Föregående artikel Utbildningskväll med Bostadsjuristerna Hallqvist & Jansson
Nästa artikel Ingen ljusning i budgetpropositionen för medlemmar i oäkta bostadsrättsföreningar

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här