AnnonsMiele

Föräldrar tveksamma till barnens chans att hitta bostad

23 jun 2020

En undersökning beställd av Swedbank och Sparbankerna visar att föräldrar i storstäderna är skeptiska till barnens chanser att hitta en bostad. Endast två av tio föräldrar tror att deras barn har goda chanser att hitta en bostad när det är dags att flytta hemifrån.
I storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö är föräldrarna mest pessimistiska, där många föräldrar tror att barnen kommer behöva bo kvar längre hemma än vad de önskar. I Stockholm tror hela 43 procent av de tillfrågade att deras barn kommer behöva bo kvar längre.

 

Arturo Arques, Privatekonom på Sparbankerna och Swedbank.
– De höga bostadspriserna i kombination med att det är svårt att komma in på hyresmarknaden gör det svårt för många unga att skaffa sig sin första bostad. Det gäller särskilt i storstadsområdena. Har man som förälder möjlighet att ställa barnen i bostadskö tidigt, samt spara till barnen redan när de är små har man ett försprång, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.
På påståendet Jag tror att mitt barn har goda möjligheter att skaffa ett boende den dag det är dags att flytta hemifrån” i undersökningen bara har 21 procent av de tillfrågade i storstadsregionerna svarat ja.
Å andra sidan har bara 19 procent svarat ja på påståendet Jag känner oro för att mitt barn inte ska kunna flytta hemifrån eftersom det är svårt att hitta en bostad”, något som ligger i linje med att fyra av tio föräldrar räknar med att behöva skjuta till med sina sparpengar för att hjälpa sitt barn med att köpa en bostad.
Tidigare i år påbörjade Regeringen en utredning där bland annat villkoren för förstagångsköpare ska utredas, och resultatet ska publiceras senast den 8 november 2021.
– Det räcker inte med att bara öka byggtakten. Vi måste säkerställa att vi har en bostadsmarknad som är tillgänglig för alla. De verktyg som finns i den bostadssociala verktygslådan måste fungera, sa bostadsminister Per Bolund då.

 

Se hela resultatet av Swedbank och sparbankernas undersökningen här.
Föregående artikel
Nästa artikel Som styrelsemedlem i en bostadsrättsförening är det bra om du är expert på juridik, ekonomi, teknik och pappersarbete!

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här