Föreningsstämman – det praktiska genomförandet

En bostadsrättsförening ska hålla en ordinarie föreningsstämma en gång per år, senast sex månader efter räkenskapsårets slut. Extra föreningsstämma ska hållas när det påkallas av styrelsen, revisorn eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade.

För att revisorn eller minoriteten om minst en tiondel av samtliga röstberättigade ska kunna påkalla en extra stämma krävs att begäran görs skriftligen samt innehåller skäl till påkallandet. Stämman är föreningens högsta beslutande organ. Det är således av yttersta vikt att stämman sköts på rätt sätt för att säkerställa att medlemmarnas intressen tillvaratas. Styrelsen ansvarar för det löpande arbetet samt mindre ingripande beslut, men det är

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *