AnnonsMiele

Försäkringsskador som t.ex. vatten- och brandskador

När olyckan är framme och föreningen drabbas av en skada som t.ex. en vattenskada eller en brandskada så finns det olika regler att förhålla sig till. Det kan vara svårt att förstå vad de olika försäkringarna reglerar, knepigt och tidskrävande att hålla alla bollar i luften, samt att tillse så att ansvarsfördelningen blir juridiskt rätt mellan föreningen och medlemmen. Både lag och stadgar reglerar vad som gäller.

Vid en vattenskada där det finns misstanke om att det finns skador på stommen så är föreningen ansvarig för att tillse att en utredning utförs, detta görs vanligtvis av en fukttekniker.

Försäkringsbolag
Generellt kan sägas att skador på stommen ersätts genom fastighetsförsäkringen, skador på ytskiktet ersätts genom bostadsrättstillägget och skador på lösöret ersätts genom hemförsäkringen. Givetvis kan det finnas villkor i försäkringen som gör att en skada ej ersätts av försäkringsbolaget. Det här gör att flera försäkringsbolag kan vara involverade i en och samma skada.

Vattenskada eller vattenledningsskada, vad är vad?
I lagens mening så skiljer man på vattenskador och vattenledningsskador.

Vid en vattenskada är föreningens ansvar skador som uppstått på stommen och medlemmens ansvar skador på tät- och ytskiktet.

Vid en vattenledningsskada är föreningen däremot ansvarig för att återställa stommen samt att återställa det skadade ytskiktet till lika samma standard som innan skadan skedde, detta gäller under förutsättning att det inte finns ett vållande. Det samma gäller för brandskador.

Definitionen av en vattenledningsskada är när utströmningen sker från trycksatt tappvattenledning.

Skadestånd
I en skada kan det finnas en vållande eller oaktsam part. En medlem kan t.ex. vid en renovering ha satt en skruv eller en spik genom ett radiatorrör och på så sätt orsakat en vattenskada. Oavsett om det finns ett vållande eller ej i en skada så bör föreningen alltid anmäla en skada på stommen till föreningens fastighetsförsäkring.

Brukligt är att föreningen inledningsvis åtgärdar och tar kostnaderna för skador som finns på stommen. När allt arbete är klart med skadan kan föreningen rikta ett skadeståndsanspråk mot den part som vållat föreningen skada.

Frågor
Har ni frågor eller funderingar kring skador eller vill ha hjälp att hantera ett skadeärende kontakta oss på Borätt Forum Styrelsesupport!

Tillbaka till Styrelsesupport >>

  Kontakta Styrelsesupport


  Hjälp oss att bli bättre – gå med i Borätt Forums medlemspanel

  Dina åsikter, tankar, erfarenheter och kunskaper som styrelsemedlem i en bostadsförening är viktiga för oss på Borätt Forum. För att ytterligare öka vår kunskap och insikter om er bjuder vi nu in dig till vår medlemspanel.

  Vi hoppas du vill vara med!

  Anmäl dig här!

  Borätt Forum Rådgivning

  Borätt Forum Ekonomisk förvaltning