Bostadsrätt är bostadsfel

Hem Forum Juridik Bostadsrätt är bostadsfel

Visar 5 svarstrådar
 • Författare
  Inlägg
  • #780
   veronica
   Keymaster

   Den unikt svenska bostadsrättslagen är förlegad, ineffektiv och orättvis. Den gynnar svenska byggare och banker på bekostnad av svenska hushåll.

   Den svenska bostadsrättslagen tillåter deltagare i ombildning av en bostadsrättsförening att köpa sin bostadsrätt till cirka halva priset av bostadens realvärde. Bostadsrättsföreningen tar sedan ett kollektivt lån för resten av köpesumman för byggnaden. Räntekostnaderna för detta kollektiva lån betalas tillsammans med drifts och underhållskostnader av medlemmarna i form av månadsavgifter.

   Avsikten med systemet var att stimulera bostadsbyggande genom att skifta bördan av finansieringen från byggare till boende. Genom att dessutom fördela denna finansiering mellan boende och deras förening så erbjuds bankerna en ökad form av utlåningssäkerhet.

   Systemet har fungerat väl ur svenska statens, byggares och bankers synpunkt men på bekostnad av svenskt boende.

   Det svenska bostadsrättssystemet befinner sig idag i en fälla som är svår att ta sig ur. Bostadsrättslagen tillåter en ombildningsmedlem av en bostadsrättsförening att sälja sin bostadsrätt utan att betala av sin del av föreningens kollektiva lån. Denna ombildningsmedlem har många gånger köpt sin bostadsrätt till cirka halva bostadens marknadsvärde. Medlemmen säljer senare sin bostadsrätt till fullt marknadspris och promenerar således iväg med en ansenlig vinst. Problemet är att motsvarande lån ligger kvar hos bostadsrättsföreningen. Den nye bostadsrättsinnehavaren som alltså betalar fullt marknadsvärde för sin bostadsrätt ärver nu också den förre ägarens del av föreningens kollektiva lån vilket den nya ägaren betalar ränta på i form av månadsavgifter.

   Boende i bostadsrättsföreningar betalar på detta vis mellan 30% och 50% utöver den reella och nödvändiga kostnaden för sin bostad.

   Man frågar sig hur det svenska rättsväsendet och bostadsrättslagen kan tillåta denna orättvisa att fortgå.
   Svaret är enkelt. Det gynnar byggare och banker.

   Det gynnar byggare genom att dom kan ombilda slitna hyreshus till bostadsrättsföreningar där hyresgäster lockas att bli bostadsrättsinnehavare mot utsikten av en rejäl vinst vid försäljning av sin bostadsrätt.

   Det gynnar banker genom att dom får ge lån till bostadsrättsföreningar som i dagens läge har svårt att amortera av sina kollektiva lån.

   Svensk bostadsrättslagstiftning är i dag förlegad, ineffektiv och orättvis och förekommer inte i resten av världen. Bostadsägande i resten av världen tar formen av ägarlägenheter.

   Det är dags att svensk lagstiftning fasar ut vår förlegade och orättvisa bostadsrättsform och ersätter den med ägarlägenheter.

   Bengt Nyman

  • #781
   veronica
   Keymaster

   Hej, jag läste ditt inlägg och passar på att ge en liten kommentar:
   Den svenska modellen gör det svårt att jämföra bostadspriser internationellt då det t ex i Norge enbart handlas med andelslägenheter. Ett första steg i rätt riktning vore att säljaren får upplysningsplikt att redovisa bostadsrättens andel av bostadsrättföreningens skulder. Då kan köparen se vad han/hon verkligen betalar för lägenheten istället för att se en anonym siffra i en årsredovisning som är svårt att relatera till den lägenhet man är på g att köpa. Krävs lite administration, men skulle samtidigt få upp ögonen för att det är viktigt att hantera denna gemensamma skuld som om det vore ens egen.

   Hälsningar
   Lars Helldén
   Räntekollen i Sverige AB

  • #782
   veronica
   Keymaster

   Instämmer.
   Det vore ett steg i rätt riktning.
   Nästa steg vore att iscensätta någon form av strukturerad amortering av föreningens lån, där medlemmar, inklusive ombildningsmedlemmar, bidrar med del av sin försäljningsvinst.

  • #783
   veronica
   Keymaster

   Kära vänner som bor i bostadsrätt.
   Kära vänner som fortfarande betalar månadsavgifter som till stor del går till att betala ränta på lån som tillhör tidigare bostadsrättshavare.
   Så länge vi inte vågar tala om detta så vinner byggare och banker.
   Så länge vi inte vågar göra någonting åt detta så kommer den svenska bostadssituationen att vara ekonomiskt osund och plågas av bostadsbrist och höga kostnader.
   Det tillhör svensk kultur att inte tala om sånt som är obehagligt. Det är ett arv som vi burit med oss från forna kommunistdominerade och socialistiska dagar då det var rent ut farligt att uttrycka sina åsikter.
   Dessa tider är förhoppningsvis svunna. Den svenska bostadssituationen är osund och oförenlig med dagens mer öppna, rättvisa och invandringsvänliga politik.

   Den korruption som tillåts av vår nuvarande Bostadsrättslag och som praktiseras ohejdat av byggare och banker på bekostnad av boende är en orättvisa som måste stoppas.

   Det första steget är att ni ger er in i denna diskussion och gör era synpunkter hörda.

   Tystnad åstadkommer ingenting.
   Diskussion lägger grunden till förbättringar.

  • #784
   veronica
   Keymaster

   Håller med om att konstruktionen med bostdasrättsägarande känns omodern

   Har med intresse följt denna tråd och själv funderat över följande.

   Jag bor i en bostadsrätt i en förening bildad runt finanskrisen – man köpte olyckligtvis strax före och flyttade in strax efter. Priserna ligger fortfarande långt under ingångsvärdena. I vår förening är det ständigt ca tio – femton (av ca sextio) lägenheter till salu. Efter några år ger de flesta upp. Man tackar nej till nya jobb osv.. Flera sitter också med dubbla boenden. Äktenskap och relationer nöts sönder av pressen.

   Vår styrelsen består av äldre pensionärer för vilka styrelsearbetet utgör en viktig del av deras sociala liv. Övriga är yrkesarbetande, många småbarnsföräldrar, med ringa fritid för föreningsuppdrag, om än aldrig så angelägna. Pensionärerna i styrelsen har ett annat perspektiv än oss. De tänker bo kvar livet ut och har dessutom delvis andra värderingar än den yngre generationen. Bland annat har man en mycket restriktiv hållning till andrahandsuthyrning. Jag förstår inte riktigt vad de är så rädda för. Jag tror att de flesta bostadsrättsinnehavare väljer hyresgäst med allra största omsorg. Att hyra ut en nyproducerad bostadsrätt i andra hand gör ingen rik. Det är helt enkelt omöjligt att ta ut en hyra som täcker kapitalkostnader mm. Därför är den nya lagen som ska underlätta andrahandsuthyrning är därför mycket välkommen för oss.

   Många upplever det som direkt kränkande att tvingas gå med mössan i hand till styrelsen (en samling maktlystna herrar/lekmän) för att blottlägga sina mest privata bekymmer (de s k beaktansvärda skälen) när man ska be om tillstånd för andrahandsuthyrning. Ofta blir styrelsens beslut också godtyckliga beroende på om man har tumme med ordförande eller ej.

   Vad säger ni i övriga föreningar? Hade det inte varit skönt om man kunde lägga ut styrelsearbetet på proffs? Många skulle säkert gärna betala för detta. Större frågor av principiell natur kan ändå tas upp under årsmötet där alla kan medverka och säga sin mening. Ínget hindrar att man har en liten trivselgrupp också. Men jag menar att den enskildes integritet måste värnas bättre och att det är hög tid att göra något nu. Många vet inte vad de gör när de köper en bostadsrätt. De flesta tror att de köper en egen bostad medan de i själva verkar bara betalar för ett medlemskap i en förening vars medlemmar och styrelse de först får möjlighet att lära känna efter köpet. Det är ju faktiskt alldeles sanslöst. Någon som har ett bra förslag till lösning? Här behövs en modernisering! Jag tror att det är så som det skrivs här, att hela konceptet är förlegat.
   Hur löser man detta? Många är missnöjda med styrelsen i vår förening. Av flera skäl. Problemet är att inga andra har möjlighet att ställa upp. Det här är ju ett stort demokratiskt problem. Vad gör man?

  • #785
   veronica
   Keymaster

   Bea – 06 October 2013 11:53 AM
   …. konstruktionen med bostadsrättsägande känns omodern.
   Den nya lagen som ska underlätta andrahandsuthyrning är mycket välkommen.
   …. om man kunde lägga ut styrelsearbetet på proffs?
   Här behövs en modernisering!

   Hej,

   Du tar upp många bra frågor.

   I det långa loppet ser jag bara en lösning på den Svenska bostadssituationen.

   1. Vi måste bygga bostäder i takt med behovet.
   2. Vi måste bygga både hyreslägenheter och ägarlägenheter så att ungdomar och andra rörligt boende inte tvingas köpa in sig i ett korrumperat och oekonomiskt bostadsrättssystem.
   3. Staten borde fasa ut bostadsrättssystemet och bara tillåta nybyggnad av hyreslägenheter och ägarlägenheter.
   4. Staten borde inte tillåta ombildning av slitna och dåligt underhållna hyreslägenheter till bostadsrätter.
   5. Om vi av politiska skäl måste behålla begreppet Bostadsrätt så bör bostadsrättslagen ändras så att dom ursprungliga ombildningsmedlemmarna betalar fullt marknadsvärde för sin bostadsrätt, så att du som andrahandsmedlem inte dessutom ärver höga månadsavgifter som gömmer föreningsskulder som tidigare, privilegierade ombildningsmedlemmar lämnat efter sig.

   Under tiden lever Sverige i sitt korrumperade och orättvisa bostadsrättssystem som sedan länge ersatts av ägarlägenheter i resten av världen.

   P.S. Gå med i styrelsen och kolla ett par saker. Hur stora är föreningens bankskulder i förhållande till fastighetens marknadsvärde? Hur är lånen placerade? Vad betalar ni för ränta?
   Det avgör hur mycket av din månadsavgift som går till att betala av tidigare medlemmars gamla synder.
   Vilka andelstal är era månadsavgifter baserade på?
   Dom skall antingen vara baserade på ursprungliga andelstal för ombildning angivna i den ekonomiska planen eller på andel av de bostadsytor som är registrerade i den ekonomiska planen. Inget annat ! Inget mer gammalt fusk !

Visar 5 svarstrådar
 • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
AnnonsCupola
AnnonsILOQ
AnnonsHAGS AB Aneby
AnnonsMaries puts & städ
AnnonsRS Rörservice
AnnonsBolander
AnnonsCertego
AnnonsGerox
AnnonsPartGroup
AnnonsMidsummer
AnnonsPercap
AnnonsAvloppsteknik
AnnonsVästerorts BMF
AnnonsHisskonsulterna
AnnonsGarageportexperten Sverige AB
AnnonsSecor
AnnonsInCharge Vattenfall
AnnonsSSG_Nordic
AnnonsBrandkontoret
AnnonsGullikssonsEl