veronica

Forumsvar skapade

Visar 6 inlägg - 1 till 6 (av 6 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • som svar på: Bostadsrätt är bostadsfel #785
  veronica
  Keymaster

  Bea – 06 October 2013 11:53 AM
  …. konstruktionen med bostadsrättsägande känns omodern.
  Den nya lagen som ska underlätta andrahandsuthyrning är mycket välkommen.
  …. om man kunde lägga ut styrelsearbetet på proffs?
  Här behövs en modernisering!

  Hej,

  Du tar upp många bra frågor.

  I det långa loppet ser jag bara en lösning på den Svenska bostadssituationen.

  1. Vi måste bygga bostäder i takt med behovet.
  2. Vi måste bygga både hyreslägenheter och ägarlägenheter så att ungdomar och andra rörligt boende inte tvingas köpa in sig i ett korrumperat och oekonomiskt bostadsrättssystem.
  3. Staten borde fasa ut bostadsrättssystemet och bara tillåta nybyggnad av hyreslägenheter och ägarlägenheter.
  4. Staten borde inte tillåta ombildning av slitna och dåligt underhållna hyreslägenheter till bostadsrätter.
  5. Om vi av politiska skäl måste behålla begreppet Bostadsrätt så bör bostadsrättslagen ändras så att dom ursprungliga ombildningsmedlemmarna betalar fullt marknadsvärde för sin bostadsrätt, så att du som andrahandsmedlem inte dessutom ärver höga månadsavgifter som gömmer föreningsskulder som tidigare, privilegierade ombildningsmedlemmar lämnat efter sig.

  Under tiden lever Sverige i sitt korrumperade och orättvisa bostadsrättssystem som sedan länge ersatts av ägarlägenheter i resten av världen.

  P.S. Gå med i styrelsen och kolla ett par saker. Hur stora är föreningens bankskulder i förhållande till fastighetens marknadsvärde? Hur är lånen placerade? Vad betalar ni för ränta?
  Det avgör hur mycket av din månadsavgift som går till att betala av tidigare medlemmars gamla synder.
  Vilka andelstal är era månadsavgifter baserade på?
  Dom skall antingen vara baserade på ursprungliga andelstal för ombildning angivna i den ekonomiska planen eller på andel av de bostadsytor som är registrerade i den ekonomiska planen. Inget annat ! Inget mer gammalt fusk !

  som svar på: Bostadsrätt är bostadsfel #784
  veronica
  Keymaster

  Håller med om att konstruktionen med bostdasrättsägarande känns omodern

  Har med intresse följt denna tråd och själv funderat över följande.

  Jag bor i en bostadsrätt i en förening bildad runt finanskrisen – man köpte olyckligtvis strax före och flyttade in strax efter. Priserna ligger fortfarande långt under ingångsvärdena. I vår förening är det ständigt ca tio – femton (av ca sextio) lägenheter till salu. Efter några år ger de flesta upp. Man tackar nej till nya jobb osv.. Flera sitter också med dubbla boenden. Äktenskap och relationer nöts sönder av pressen.

  Vår styrelsen består av äldre pensionärer för vilka styrelsearbetet utgör en viktig del av deras sociala liv. Övriga är yrkesarbetande, många småbarnsföräldrar, med ringa fritid för föreningsuppdrag, om än aldrig så angelägna. Pensionärerna i styrelsen har ett annat perspektiv än oss. De tänker bo kvar livet ut och har dessutom delvis andra värderingar än den yngre generationen. Bland annat har man en mycket restriktiv hållning till andrahandsuthyrning. Jag förstår inte riktigt vad de är så rädda för. Jag tror att de flesta bostadsrättsinnehavare väljer hyresgäst med allra största omsorg. Att hyra ut en nyproducerad bostadsrätt i andra hand gör ingen rik. Det är helt enkelt omöjligt att ta ut en hyra som täcker kapitalkostnader mm. Därför är den nya lagen som ska underlätta andrahandsuthyrning är därför mycket välkommen för oss.

  Många upplever det som direkt kränkande att tvingas gå med mössan i hand till styrelsen (en samling maktlystna herrar/lekmän) för att blottlägga sina mest privata bekymmer (de s k beaktansvärda skälen) när man ska be om tillstånd för andrahandsuthyrning. Ofta blir styrelsens beslut också godtyckliga beroende på om man har tumme med ordförande eller ej.

  Vad säger ni i övriga föreningar? Hade det inte varit skönt om man kunde lägga ut styrelsearbetet på proffs? Många skulle säkert gärna betala för detta. Större frågor av principiell natur kan ändå tas upp under årsmötet där alla kan medverka och säga sin mening. Ínget hindrar att man har en liten trivselgrupp också. Men jag menar att den enskildes integritet måste värnas bättre och att det är hög tid att göra något nu. Många vet inte vad de gör när de köper en bostadsrätt. De flesta tror att de köper en egen bostad medan de i själva verkar bara betalar för ett medlemskap i en förening vars medlemmar och styrelse de först får möjlighet att lära känna efter köpet. Det är ju faktiskt alldeles sanslöst. Någon som har ett bra förslag till lösning? Här behövs en modernisering! Jag tror att det är så som det skrivs här, att hela konceptet är förlegat.
  Hur löser man detta? Många är missnöjda med styrelsen i vår förening. Av flera skäl. Problemet är att inga andra har möjlighet att ställa upp. Det här är ju ett stort demokratiskt problem. Vad gör man?

  som svar på: Bostadsrätt är bostadsfel #783
  veronica
  Keymaster

  Kära vänner som bor i bostadsrätt.
  Kära vänner som fortfarande betalar månadsavgifter som till stor del går till att betala ränta på lån som tillhör tidigare bostadsrättshavare.
  Så länge vi inte vågar tala om detta så vinner byggare och banker.
  Så länge vi inte vågar göra någonting åt detta så kommer den svenska bostadssituationen att vara ekonomiskt osund och plågas av bostadsbrist och höga kostnader.
  Det tillhör svensk kultur att inte tala om sånt som är obehagligt. Det är ett arv som vi burit med oss från forna kommunistdominerade och socialistiska dagar då det var rent ut farligt att uttrycka sina åsikter.
  Dessa tider är förhoppningsvis svunna. Den svenska bostadssituationen är osund och oförenlig med dagens mer öppna, rättvisa och invandringsvänliga politik.

  Den korruption som tillåts av vår nuvarande Bostadsrättslag och som praktiseras ohejdat av byggare och banker på bekostnad av boende är en orättvisa som måste stoppas.

  Det första steget är att ni ger er in i denna diskussion och gör era synpunkter hörda.

  Tystnad åstadkommer ingenting.
  Diskussion lägger grunden till förbättringar.

  som svar på: Bostadsrätt är bostadsfel #782
  veronica
  Keymaster

  Instämmer.
  Det vore ett steg i rätt riktning.
  Nästa steg vore att iscensätta någon form av strukturerad amortering av föreningens lån, där medlemmar, inklusive ombildningsmedlemmar, bidrar med del av sin försäljningsvinst.

  som svar på: Bostadsrätt är bostadsfel #781
  veronica
  Keymaster

  Hej, jag läste ditt inlägg och passar på att ge en liten kommentar:
  Den svenska modellen gör det svårt att jämföra bostadspriser internationellt då det t ex i Norge enbart handlas med andelslägenheter. Ett första steg i rätt riktning vore att säljaren får upplysningsplikt att redovisa bostadsrättens andel av bostadsrättföreningens skulder. Då kan köparen se vad han/hon verkligen betalar för lägenheten istället för att se en anonym siffra i en årsredovisning som är svårt att relatera till den lägenhet man är på g att köpa. Krävs lite administration, men skulle samtidigt få upp ögonen för att det är viktigt att hantera denna gemensamma skuld som om det vore ens egen.

  Hälsningar
  Lars Helldén
  Räntekollen i Sverige AB

  som svar på: Är kapitaltillskott värt att satsa på? #779
  veronica
  Keymaster

  I brist på svar från en förening som redan gjort detta så kan jag berätta att vår förening tittat och räknat på möjligheten. Vi har kommit till följande slutsatser.

  Vi har uteslutit röstning som skulle tvinga nej röster att gå med.

  Vi har tittat på ett helt frivilligt kapitaltillskott och löst frågan om bokföring och delvis nya månadsavgifter. Vi ser inga problem här.

  Vi har räknat på situationen och kommit fram till vad du förmodligen redan vet; att för en inkomsttagare med hög skatt lönar det sig teoretiskt att bli av med en rejäl del av sin månadsavgift och istället betala avdragsgill ränta på ett eget tillskottslån.

  Ta som exempel en bostadsrätt värd 1 000 000 SEK med en månadsavgift på
  1 500 SEK och ett lägenhetsförknippat föreningslån på 300 000 SEK. Med ett kapitaltillskott på 300 000 SEK skulle du helt slippa din del av föreningens lånekostnad vilken idag är ungefär 3% av 300 000 SEK vilket motsvarar 9 000/år eller 750/månad. Din månadsavgift blir nu bara 750 SEK. Istället tar du själv ett motsvarande lån på 300 000 SEK och betalar 9000/år i avdragbar ränta vilket efter avdrag kostar dig kanske 5000/år. Du sparar eventuellt 4 000/år beroende på din skattenivå.

  Den viktiga frågan är nu hur länge du bor kvar i din lägenhet och vad du får för den när du säljer.

  Om du säljer den imorgon, får du då 300 000 SEK mer för den, jämfört med bostadsrätten i grannhuset som inte är friköpt ?
  Förmodligen inte.

  Hur mycket mer är en köpare villig att betala för att reducera sin månadsavgift ? Min gissning är att köparen vill tjäna in sin extra investering på 5 år och därför betalar dig kanske 50 000 SEK extra för att reducera sin månadsavgift.

  Hur länge måste du då bo kvar för att inte förlora på affären om din friköpta lägenhet värderas på ett liknande sätt vid försäljning ?
  Svaret är (300 000-50 000) /4 000 = över 60 år.

  Siffrorna ovan är naturligtvis grova men visar att den stora frågan är hur marknaden värdesätter en lägre månadsavgift när det är dags att sälja.

Visar 6 inlägg - 1 till 6 (av 6 totalt)
AnnonsEleiko
AnnonsAvloppsteknik
AnnonsHAGS AB Aneby
AnnonsPercap
AnnonsStorholmen Kvadrat
AnnonsGarageportexperten Sverige AB
AnnonsGerox
AnnonsCertego
AnnonsBrandkontoret
AnnonsPartGroup
AnnonsCC Plåt
AnnonsSecor
AnnonsBolander
AnnonsVästerorts BMF
AnnonsILOQ
AnnonsRS Rörservice
AnnonsMaries puts & städ
AnnonsGullikssonsEl
AnnonsCupola
AnnonsMidsummer