AnnonsMiele

Förverkande av bostadslägenhet – uppsägning

Vad gäller förverkandegrunder så skiljer lagstiftningen sig åt beroende på vilken upplåtelseform bostaden har, alltså om det rör sig om en hyresrätt eller bostadsrätt. För bostadsrätter är det reglerat i bostadsrättslagen 6 kap. vilka förverkandegrunder som finns och för hyresrätter är det reglerat i ”Hyreslagen” Jordabalken kap. 12 § 42.

Den vanligaste orsaken till förverkande oavsett om det är en bostadsrätt eller hyresrätt är att avgiften eller hyran inte betalas i tid. Det är även förhållandevis vanligt att förverkande sker på grund av störning eller otillåten andrahandsupplåtelse.

Vid förverkande av en bostadsrätt är det vanligt att bostadsrätten tvångsförsäljs genom kronofogden, men det går även för föreningen att komma överens med bostadsrättsinnehavaren, och eventuella andra fordringsägare om att försäljningen går till på annat sätt.

Vid förverkande av en hyresrätt blir hyresgästen uppsagd och måste flytta. Om hyresgästen vägrar har föreningen möjlighet att ta hjälp av kronofogden för avhysning.

Tillbaka till Styrelsesupport >>

  Kontakta Styrelsesupport


  Hjälp oss att bli bättre – gå med i Borätt Forums medlemspanel

  Dina åsikter, tankar, erfarenheter och kunskaper som styrelsemedlem i en bostadsförening är viktiga för oss på Borätt Forum. För att ytterligare öka vår kunskap och insikter om er bjuder vi nu in dig till vår medlemspanel.

  Vi hoppas du vill vara med!

  Anmäl dig här!

  Borätt Forum Rådgivning

  Borätt Forum Ekonomisk förvaltning