AnnonsMiele

Går det att få ner föreningens försäkringskostnader?

28 jan 2013

När försäkringen ska förnyas kan man förhandla, även om man inte bör räkna med någon större sänkning av premierna. Men under vissa förhållanden kan bolaget gå med på lägre premier, om föreningen haft få skador de senaste åren eller om man nyligen genomfört stora renoveringar som gör att risken för framtida skador på fastigheten minskar. Det är framförallt om ett traditionellt stambyte genomförts, alltså om alla ledningar bytts ut och samtliga våtrum har renoverats, som försäkringsbolagen tar hänsyn till.
– Men bolaget ger inte rabatt, utan det gör en ny värdering. Sedan stiger premierna med tiden, allt eftersom bolagen räknar med en större risk för skador i försäkringen. menar Eric Rubenson.

Vad är viktigast om man vill få ned försäkringskostnaderna?
– Den stora vinsten ligger i att begära in offerter från flera bolag. Men ska man klara av att jämföra dem behöver man kunskap om vilka försäkringar en bostadsrättsförening behöver och om bolagens försäkringsvillkor. De senaste åren har villkoren dessutom börjat skilja sig allt mer åt på flera viktiga punkter.
– Det är svårt för en lekman att skaffa den kunskapen, så bostadsrättsföreningen behöver hjälp av någon med särskild kunskap.

Vilka skillnader finns mellan bolagens villkor?
– Den viktigaste är om försäkringen täcker den del av en skada som en föreningsmedlem ansvarar för enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar, eller inte. De bolag som gör undantag för skador som bostadsrättsinnehavaren har ansvar för, de ger ett sämre skydd och högre självrisk, till samma premie.

– Försäkringspremien är alltså inte den enda faktorn som påverkar föreningens försäkringskostnader; grundsjälvrisken och tilläggssjälvriskerna varierar. Det gör det ännu svårare att bedöma de olika försäkringsbolagens offerter, så jag rekommenderar föreningarna att ta hjälp av en försäkringsförmedlare.

HSB, Riksbyggen och SBC till exempel erbjuder försäkringslösningar. Hur fel kan man hamna om man väljer att teckna en sådan?
– Nackdelen är att man inte jämför alternativens styrkor och svagheter, utöver att den offererade premien jämförs med föreningens nuvarande.

Kan man lita på att en mäklare rekommenderar den bästa försäkringen och inte försäkringen från det bolag som betalar mest i provision?
– Så arbetar inte en seriös förmedlare. Försäkringsförmedlaren redovisar kostnader, styrkor och svagheter i de olika bolagens offerter och lämnar en rekommendation till styrelsen, men det är styrelsen som
fattar besluten. Så förmedlaren kan inte styra föreningen till en sämre lösning, som ger mer betalt. Dessutom har bolagen i princip samma nivåer på mäklararvodena.

Några frågor som Eric Rubenson tycker är viktiga när föreningen ska se över försäkringsskyddet:
• Hur stor är grundsjälvrisken och tilläggssjälvriskerna vid särskilda
skadetyper?
• Vilken principiell villkorskonstruktion har försäkringen?
• Erbjuds en gemensam bostadsrättsförsäkring, och hur omfattande är
den i så fall?
• Styrelseansvarsförsäkring gäller för styrelseledamöternas personliga
skadeståndsskyldighet om de gör något fel i förvaltningen av föreningen.
• Hur omfattande är olycksfallsförsäkringen? Täcker den vanliga
olycksfall som fallolyckor i fastigheten eller olyckor under städdagar.

Föregående artikel Faktorerna som avgör föreningens ekonomi
Nästa artikel Kan styrelsen stoppa försäljningen?

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här