Gerox är ny partner till Borätt Forum

Gerox

12 feb 2021

Nästa partner att presenteras är Gerox. Ett företag som sedan 2010 arbetar med installationer av geoenergianläggningar.

Borätt Forum har ställt några frågor till Per Melin, marknadsansvarig, grundare och delägare i Gerox.

GeroxHur kommer det sig att ni går in som partner till Borätt Forum nu?

– Det är ett seriöst sätt för oss att nå potentiella kunder. Det är inte bara som att köpa en annons, utan vi känner oss utvalda som partners. Att vi är med i Borätt Forum fungerar också som en kvalitetsgaranti gentemot kund, säger Per Melin.

Vad hoppas ni kunna bidra med till våra läsare och följare, styrelsemedlemmar i BRF, under året?

– Korrekta projekteringar, lönsamhetsprognoser och investeringskalkyler är viktigt för att få god ekonomi och funktion. Vi hoppas nå ut med insikt och kunskap om detta, säger Per Melin.

Vilket är den viktigaste investeringen en bostadsrättsförening kan göra för att få ner energiförbrukningen?

– Geoenergi, alltså bergvärme, ger i särklass bäst sparmöjligheter och dessutom miljövänlig energibesparing. Det biter bäst, säger Per Melin. 

Faktaruta

Gerox startade sin verksamhet 2010 och har sedan dess installerat geoenergianläggningar i ett stort antal fastigheter, främst i Stockholmsregionen. Bolaget är idag en väletablerad aktör med en noggrann arbetsmodell för genomförandet av en totalentreprenad. Vi eftersträvar att vara en långsiktig och pålitlig partner till våra kunder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *