AnnonsMiele

”Gud, ska jag binda räntan?”

8 okt 2013

Det sägs att den vanligaste frågan som Gud får är om det är dags att binda räntan. Ämnet låneräntor och fastigheterpriser är det vanligaste samtalsämnet på middagar i Sverige. Alla har en åsikt i ämnet och här kommer ytterligare synpunkter i detta kära ämne.

När det gäller huvudfrågan om man skall binda räntan eller ej så har jag med en dåres envishet alltid rekommenderat rörlig ränta. Det har varit ett bra råd därför att det är ytterst få tillfällen då en fast ränta varit lönsam. Sedan Sverige gick över till flytande växelkurs 1992 har det bara funnits två tillfällen då det lönat sig att binda räntan på fem år. Det ena tillfället var 1999 och det andra var 2005. Dock tycker jag att man gått kan börja fundera i banorna om att binda räntan. Vi har nu låga räntor vilket framgår av nedanstående diagram över de officiella utlåningsräntorna. Den officiella utlåningsräntan bundet fem år låg i våras på 3,25 procent. Med lite hårda förhandlingar med olika banker kunde man komma ner till en ränta på 2,75 procent. Om man då lånade som privatperson med avdragsrätt hamnar man på en låneränta över fem år på 1,93 procent. Det innebär en räntekostad på 8000 kronor i månaden för den som lånat fem miljoner kronor. Inte undra på att priset på bostadsrätter och villor stiger med dessa räntor.

Riksbankens reporänta är den viktigaste faktorn när bankerna sätter sina utlåningsräntor. År 2008 tyckte Riksbanken att en reporänta på 4,75 procent var lämplig. Idag anses en reporänta på 1 procent passa ekonomin. Vad är normalräntan? Länge har man ansett 4 procent vara en normal reporänta för en ekonomi i jämvikt. Jag anser att idag när vi är mer pessimistiska om den framtida tillväxten så borde jämviktsräntan snarare ligga på 3 procent och då skulle den rörliga utlåningsräntan hamna på 5 procent. Vad kommer då att hända med reporäntan framöver? Riksbankens senaste prognos (september) är att reporäntan kommer att stiga till 2,75 procent om tre år vilket innebär om detta uppfylls att den rörliga räntan blir cirka 4,75 procent. Att binda på fem år idag kan därför fortfarande vara en bra affär. Nackdelen med bundet lån är att det är dyrare att förtidslösa. Är man tveksam kan man ta hälften rörligt och hälften till fast ränta.
Storbritanniens centralbank har nyligen meddelat att man inte tänker höja reporäntan innan arbetslösheten har fallit till 7 procent. USA har tidigare meddelat att man inte höjer räntan innan arbetslösheten sjunkit till 6,5 procent. Riksbanken har valt att inte ha ett arbetslöshetsmål men korrelationen mellan reporäntan och arbetslösheten är ändå mycket hög i Sverige vilket framgår av diagrammet här intill. Högra skalan anger arbetslösheten med omvänd skala, och vänstra skalan anger reporäntan. Utifrån den historiskt starka korrelationen mellan reporäntan och arbetslösheten borde reporäntan idag ligga på 1,4 procent.
 Arbetslösheten är således den viktigaste indikatorn på var reporäntan är på väg och kan hjälpa till i beslutet om räntan skall bindas eller inte.
Slutligen vill jag betona vikten av att alltid förhandla med bankerna om räntan.

Föregående artikel Ta hjälp med förhandlingen om räntor
Nästa artikel Vad är föreningens nytta av att anlita en advokat?

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här