AnnonsMiele

Håll koll på din belåningsgrad

30 maj 2018

Hög belåningsgrad kan betyda mycket för den egna ekonomin men kan också få stor påverkan på bostadsprisutvecklingen och den nationella ekonomin. Slår man dessutom samman den egna skuldsättningen med bostadsrättsföreningen kan det i många fall se allvarligt ut.

i en rapport från Finansinspektionen den 20 april i år varnas just detta.

Skuldsättningen för föreningar i snitt i Sverige är ca 5700 kr per kvadratmeter medan det i nyproducerade föreningar är 11850 kr. Och det är i Sverige som helhet. Beräknar man skuldkvoten för storstadsområdena blir siffrorna klart högre. I Stockholm är den genomsnittliga skuldkvoten 550 procent av ägarens årsinkomst och lägger man till föreningens skulder stiger det till 660 procent, vilket alltså betyder att man är ränteexponerad för en skuld som motsvarar 6,6 gånger den egna årsinkomsten.

De flesta köpare och ägare av en bostadsrätt är medvetna om kopplingen mellan ränteläge och den egna månadskostnaden. Betydligt färre är medvetna om att räntehöjningar också riskerar
att medföra höjda månadsavgifter då föreningen måste få täckning för ökade räntekostnader för de skulder som ligger i föreningen.

HA KOLL PÅ EKONOMIN

Var observant på föreningens ekonomi och skuldsättning när du köper din bostadsrätt. Det har en stor påverkan för risken att månadsavgifterna kan stiga i framtiden. Enligt en SIFO-undersökning som Bjurfors genomfört känner knappt hälften till föreningens belåningsgrad och var tredje köpare säger sig inte gått igenom föreningens ekonomi säger sig inte alls ha gått igenom föreningens ekonomi.

Att köpa en bostad är en av de största – om inte den största – affärerna de flesta gör i sina liv och här räcker det inte att tro och delvis ”köpa grisen i säcken”. Aktivare köpare, banker och mäklare vore önskvärt för att köparen ska ha full insyn och ha möjlighet att se kända risker som kan ligga till grund för köpet av en bostadsrätt.

Sedan gäller det att arbeta för att förändra en hög skuldsättning. En bostadsrättsförening är i regel mycket stark och solid och har goda möjligheter att förhandla om villkor och räntesatser. Det är en central uppgift för föreningens förvaltning att över tid balansera kostnadsmassans olika delar som ränteutgifter, amorteringar och underhållsbehov.

Även driftskostnaderna har en central betydelse och kan många gånger sänkas rejält med gott underhåll, sunda investe- ringar, bra planeringsarbete samt aktivt energiarbete. Det ger utrymme för bättre kassa öde och möjlighet till amorteringar.

Föregående artikel Värdet av att redovisa viktiga nyckeltal
Nästa artikel Från svåruthyrd lokal till bostadsrätt

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här