AnnonsMiele

Här är föreningen där de flesta kommer till stämman

7 feb 2017

Bostadsrättsföreningen Skönstaholm präglas av granngemenskap och stort engagemang från medlemmarna. Här har man inga problem att fylla styrelsen eller få medlemmarna att närvara vid årsstämman.

Skönstaholm är ett radhusområde med hundrafemtio radhus, varav hundratrettiosex är bostadsrätter. Här är engagemanget från medlemmarna stort och på årsstämman närvarar ofta runt sjuttio av hundratrettiosex medlemmar. Fler om man räknar dem som kommer två från varje hushåll.

Enligt Stefan Gillgren, ordförande för BRF Skönstaholm, är föreningen omtyckt och stark grannsammanhållning. Bland annat finns en grannskapsklubb som bildades redan för över sextio år sedan.

– Många värnar om och brinner för sitt område och det

Föregående artikel Skapa en brf i egen regi
Nästa artikel Så skaffar du laddplats till elbilarna

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här