AnnonsElectrolux

HD: Köpare får 120 000 kronor prisavdrag efter ”dolt fel” i bostadsrätt

10 dec 2020

Det var i oktober 2014 som personen köpte sin bostadsrätt och enligt säljaren hade badrummet renoverats cirka 5 år tidigare. Ett år efter köpet genomförde köparen tillsammans med representanter ur styrelsen en undersökning av badrummet – och det konstaterades en rad brister. Badrummet behövde en totalrenovering och nytt tätskikt, samt nya elinstallationer.

Bostadsrättsföreningen gav köparen till sommaren 2016 på sig att åtgärda bristerna och säkerställa att badrummet var fackmässigt utfört. Totalt uppgick kostnaderna för renoveringen till cirka 130 000 kronor, och köparen valde att väcka talan mot säljaren och krävde denne på hela beloppet.

Både tingsrätten och hovrätten ogillade köparens yrkande och dömde till fördel för säljaren, bland annat med hänvisningen ”att hon (köparen) inte visat att det yrkade beloppet avseende prisavdrag motsvarat kostnaden för att avhjälpa felen och till att hon inte styrkt att hon orsakats någon skada. ”

Men i Högsta domstolen tog målet en annan riktning och de dömde till köparens fördel, HD:s bedömning var att ”lägenheten var i betydligt sämre skick än köparen hade fog att förutsätta”. I ett pressmeddelande från HD står det bland annat ” felen avsåg en central funktion i lägenheten, att det förelegat fara för brand och vattenskada samt att bostadsrättsföreningen krävt att badrummet åtgärdades senast vid viss tidpunkt. Detta medförde att bostadsrätten var felaktig trots klausulen och att köparen kunde få prisavdrag.”

 

Fortsatt skriver de ” I domen konstaterar Högsta domstolen att vad som borde upptäckas beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

 

Ur Högsta domstolens domslut:
I det föregående har konstaterats att skälig reparationskostnad kan bestämmas till ca 130 000 kr. Av åberopad sakkunnigbevisning framgår att livslängden på ett fackmässigt utfört badrum med ytskikt bestående av klinker och kakel uppgår till 25–30 år. Badrummet var vid tillträdet ca fem år gammalt och köparen hade därför skäl att förvänta sig att inte på länge behöva renovera det. Renoveringen till nyskick har dock medfört en viss standardhöjning, varför ett mindre fördelsavdrag bör göras vid bestämningen av prisavdraget. Med hänsyn härtill och till den osäkerhet som generellt gäller för värdet av en bostadsrätt i felaktigt skick bör prisavdraget skäligen bestämmas till 120 000 kr.
Läs hela domen här.
Föregående artikel Ligger säljarens lån kvar på din bostad?
Nästa artikel Hur bör framtida renoveringar finansieras?

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här