AnnonsMiele

Hur skulle det se ut om en bostadsrättsförening drevs som ett aktiebolag?

7 maj 2020

Det värde som en bostadsrättsförening faktiskt innehar och omsätter vanligtvis miljontals kronor per år, vissa bostadsrättsföreningar hundratals miljoner. Det vore intressant att ställa sig frågan hur en framgångsrik ledningsgrupp från ett aktiebolag hade förvaltat en bostadsrättsförening. 

 

Hur skulle styrelsearbetet fungera? Först och främst hade det funnits en tydlig arbetsfördelning i styrelsen med en tydlig beslutskedja. Möten hade kallats till i god tid och genomförts efter den agenda som skickats ut inför mötet så att medlemmarna i styrelsen kunnat förbereda sig inför mötet. Mötet hade på så sätt kunnat genomföras effektivt och fokus hade legat på att fatta beslut och komma vidare. Den verklighet som många styrelser lever i nu är att beslutsunderlaget är alldeles för tunt eller vid vissa fall alldeles för omfattande för en lekmannastyrelse att kunna sätta sig in i. Chanserna för styrelsen att fatta ett genomtänkt beslut är därför redan från början undergrävda.  

Om mötet i stället hade följt ett upplägg likt ett aktiebolags hade de insett detta och skjutit upp beslutet till kommande möte då det underlag som krävts begärts in för att på så sätt ska kunna fatta ett välinformerat beslut.  

 

  

Kravbilden på leverantörer hade varit tydligare. Samtliga i styrelsen hade vetat vilka avtal som fanns och styrelsen hade kontinuerligt utvärderat sina samarbetspartners. Styrelsen hade ocksåtagit aktiva val kring vilka leverantörer de velat fortsätta arbeta med. Hos bostadsrättsföreningar i dag följs inte detta i den utsträckning det gör hos till exempel en privat fastighetsägare.  

 

I ett aktiebolag hade inte en medlem i ledningsgruppen kommit oförberedd till ledningsgruppsmötet månad efter månad utan att ha tagit del av den utsända agendan och ha förberett sina punkter, utan den personen hade på sikt uteslutits. Nu är det stämman som väljer medlemmarna till styrelsen i en bostadsrättsföreningen, och de flesta bostadsrättsföreningar har redan svårt att fylla på med nya styrelsemedlemmar. Men exemplet ovan visar den vardag som många styrelser i bostadsrättsföreningar sitter i.  

 

En sak som är säkert är att den ovan nämnda personen hade inte varit lika högt avlönad som den person i ledningsgruppen som är drivande och påläst. Detta är något som borde tas upp i styrelserna i bostadsrättsföreningar oftare. En rättvis justering av det arvode som betalas ut för att på så sätt belöna de ledamöter som lägger ner mer tid och energi på sitt styrelsearbete.  

 

Överlämningen mellan medlemmarna i styrelsen hade skett gradvis och i bästa fall hade den överlämnande medlemmen gått parallellt ett tag med den tillträdande. Detta för att säkerställa att kunskapen överlappar. Varför inte föreslå för stämman att betala ut ett visst arvode till avlämnande ledamöter för att säkerställa att de finns tillgängliga för den tillträdande styrelsen,som ett stöd för att komma in i sitt styrelsearbete? 

I vissa fall agerar styrelsen i bostadsrättsföreningen i enlighet med ovan, men med sviktande intresse för styrelsearbetet. I flera bostadsrättsföreningar finns det möjligheter att styrelsearbetet skulle kunna förbättras avsevärt genom att styrelsen tar ett annat grepp.  

Detta kan vara ett sätt att belysa hur styrelsearbetet skulle kunna bedrivas för att kunna locka nyaledamöter till styrelsen på sikt.  

Föregående artikel Vad kan vi vänta oss av framtiden?
Nästa artikel Bostadsrättsföreningar kan få stöd av staten

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här