AnnonsStyrelsesupport

Dags för hyresförhandling!

Många bostadsrättsföreningar har en eller flera hyresrätter kvar, detta innebär att föreningen också agerar hyresvärd. Eftersom föreningen som hyresvärd ansvarar för underhållet av hyresrätterna är det viktigt att se till att hålla hyrorna på rätt nivå!

Senast den 30 september ska förhandlingslistorna lämnas till hyresgästföreningen om hyreshöjningen ska gälla från 1 januari 2022. Detta under förutsättning att det finns en förhandlingsordning, ett slags avtal, mellan hyresvärden och (i de flesta fall) hyresgästföreningen. Denna förhandlingsordning innebär just att förhandlingen måste ske med hyresgästföreningen. Finns ingen förhandlingsordning så förhandlar hyresvärden direkt med hyresgästerna.
I dessa förhandlingar kontrolleras bland annat hyresrätternas skick, läge samt hyrornas nivå i förhållande till andra hyror. Det kan även bli aktuellt med platsbesök. Ni kanske till och med behöver göra en nivåjustering då ni missat höja några år? Eller har ni genomfört en större renovering och önskar justera hyrorna på grund av detta? Då är det ännu viktigare att underlaget inför en sådan förhandling är korrekt och genomarbetat.
Vi hjälper er gärna i denna process – kontakta Borätt Forum Styrelssupport för mer information!

  Borätt Forum hyresförhandling
  Meddelande:


  Styrelsesupport

  Borätt Forum Styrelsesupport är till för styrelsen och arbetar främst med frågor av juridisk karaktär.

  Några av de frågor som Styrelsesupport kan hjälpa styrelsen med:

  • Förhållandet mellan föreningen och medlemmarna
  • Svårare störningsärenden
  • Försäkringsskador som t ex vatten- och brandskador
  • Avtalsfrågor mellan föreningen, leverantörer och hyresgäster
  • Upprättande och uppsägning av lokalhyresavtal samt omförhandling av gällande hyresavtal för kommersiella lokaler
  • Omförhandling av hyra för hyreslägenheter och upprättande av hyresavtal
  • Upprätta avtal för parkeringsplatser och garage
  • Genomgång av stadgarna och stadgerevidering så att stadgarna följer lagen och att andra fördelaktiga skrivelser finns med
  • Extern stämmoordförande och sekreterare
  • Administrera digitala stämmor

  Borätt Forum Styrelsesupport vill hjälpa er att göra styrelsens arbete effektivare och därför erbjuder vi också utbildningar för styrelsen. Utbildningarna kan genomföras i våra lokaler men självklart även digitalt.

  Kort sagt, Borätt Forum Styrelsesupport förstår styrelsearbetet, är regelbundet med i styrelsemöten (digitalt) och finns som stöd för er när ni behöver det.

  Borätt Forum Rådgivning

  Borätt Forum Ekonomisk förvaltning

  Har ni drabbats av vattenskada i er förening?

  Vi hjälper er med försäkringsskador som till exempel vatten- och brandskador.

  AnnonsAndrés Måleri
  AnnonsGullikssonsEl
  AnnonsILOQ
  AnnonsFixit!
  AnnonsEleiko
  AnnonsCertego
  AnnonsCC Plåt
  AnnonsCupola
  AnnonsInCharge Vattenfall
  AnnonsHAGS AB Aneby
  AnnonsBolander
  AnnonsDWOQ Project Management
  AnnonsStorholmen Kvadrat
  AnnonsAvloppsteknik
  AnnonsGerox
  AnnonsVästerorts BMF
  AnnonsMaries puts & städ
  AnnonsKTC
  AnnonsSecor
  AnnonsBrandkontoret