AnnonsMiele

I samband med renovering – Ska man agera proaktivt eller reaktivt?

11 jun 2012

Vi har ett stort renoveringsbehov av våra svenska fastigheter. Under de närmaste 10–15 åren behöver ca 1 miljon lägenheter renoveras. Det innebär att alla idag otillåtna byggnadsmaterial behöver bytas ut samt att öppna eller dolda fukt- och mögelskador kan/bör åtgärdas.

Idag finns regler runt asbest, radon och PCB. Detta innebär i klarspråk att all PCB ska vara bortsanerad till 2016. Radonhalten inomhus ska idag understiga 200 Bq. Asbestska antingen saneras bort eller täckas in – om man väljer det senare alternativet måste det dokumenteras noggrant. Men när det gäller mögel och bakterier är myndigheterna mer svävande på målet. Även om utvecklingen i myndigheternas skrifter blir allt skarpare,

Föregående artikel I N.P. Möllers fotspår
Nästa artikel Pool, solarium och gym

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här