AnnonsMiele

Ingen stiltje för vindkraften

21 apr 2010

2009 må ha varit ett år präglat av lågkonjunktur och finanskris, men för vindkraften har året kännetecknats av allt annat än stiltje. Under året ökade den installerade effekten i Sverige från 512 MW till 1 560 MW. Totalt genererar vindkraften nu energi motsvarande mer än 3 TWh. Det är två procent av den totala elkonsumtionen i landet.

Sedan 2006 har den landbaserade vindkraften fördubblat sin kapacitet varje år.

Det är mycket tack vare att det installerats många enskilda vindkraftverk framför allt i södra Sverige som vi nått 2009 års toppresultat, säger Jan-Åke Jacobsson, ordförande i Svensk Vindkraftförening.

De större projekt

Föregående artikel Auktorisation för fastighetsförvaltare
Nästa artikel Från ruckel till energisnålt high-tech-hem

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här