Magnus Löfgren & Johanna Kern JURIDEKO FASTIGHETSPARTNER STOCKHOLM AB

Johanna Kern och Magnus Löfgren från Jurideko reder ut frågor kring årsstämman i rådande pandemisituation.

En bostadsrättsförenings styrelse är skyldig att kalla till ordinarie föreningsstämma (årsstämma) minst en gång om året. I föreningens stadgar och lag framgår vilka frågor som ska behandlas på årsstämman. Det handlar bl.a. om beslut avseende årsredovisningen, beslut om ansvarsfrihet för styrelsen ska fattas och val av styrelse och revisor. Årsstämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets slut, vanligtvis senast den sista juni men det kan även vara vid en tidigare tidpunkt enligt bestämmelse i stadgarna.

Vad rekommenderar Jurideko i denna situation?

Det vi på Jurideko Fastighetspartner råder föreningar till är framförallt att skjuta upp stämmor som skulle ha hållits

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *