Kamerabevakning i föreningen – det här gäller

26 sep 2022

Att sätta upp kameror i brottsförebyggande syfte blir allt vanligare i brf-Sverige. Bostadsrättsföreningar behöver inte ansöka om tillstånd för att få bevaka men ansvarar i stället själva för att deras kamerabevakning är laglig. För den förening som funderar på kameraövervakning, finns det alltså en del punkter att se över.

Syftet med kamerabevakning ska vara att förhindra och utreda brott och det ska finnas ett intresse av att bevaka. Detta betyder att man inte får sätta upp kameror på grund av potentiella brott som kan ske i framtiden. Det måste ha skett handlingar av brottsligt uppsåt som gör att en bevakning är aktuell. Vid avvägningen om en bostadsrättsförening har rätt till kamerabevakning måste man gå igenom vilken slags brottslighet eller vilka incidenter som inträffat på platsen och vid vilken tidpunkt dessa brukar inträffa. Om det sker incidenter endast nattetid, är det endast tillåtet att bedriva kameraövervakning då. Bevakningen ska begränsas till de tider då brottsligheten brukar ske.

En annan aspekt att ha i åtanke är integriteten för de boende. För att få bedriva bevakning måste det finnas en motivering om varför intresset av att bevaka väger tyngre än intresset av att inte bli filmad i sitt bostadshus. För att sätta upp kameror i utrymmen där de boende rör sig oftare (t.ex. trapphus och entréer) krävs en starkare motivering än för att sätta upp kameror i källargångar och förråd där det är mindre rörelse. Ljudupptagning är däremot aldrig tillåtet.

Hur länge får man då lagra och spara inspelningar? Jo, i regel är det alltid tillåtet att spara material under tre dygn. För att spara inspelat material under en längre tid, krävs en motivering. Dock är det inte tillåtet att titta på materialet för att få svar på frågor som vem i huset som lämnat sopor i trapphuset eller vem som inte stängt entrédörren ordentligt. Filmmaterialet ska användas för att kunna upprätta en polisanmälan vid brott.

Certego är en ledande nordisk leverantör av kompletta säkerhetslösningar. Vi erbjuder en skräddarsydd lösning för kamerabevakning för att passa just er förenings behov. Kontakta oss gärna för att få hjälp eller besök certego.se där ni hittar mer information.

För mer information kontakta:
Emil Westerlund
emil.westerlund@certego.se
08-588 155 03

Föregående artikel Handelsbanken höjer sina boräntor
Nästa artikel Många hushåll kan säga upp sina försäkringar

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här