AnnonsMiele

Kan styrelsen stoppa försäljningen?

28 jan 2013

En bostadsrättsförening i Helsingborg har ett flertal gånger hindrat en medlems försäljning genom att säga nej till medlemskap för de presumtiva köparna. Att neka köpare medlemskap kräver mycket starka skäl, och säljaren har nu stämt föreningen.

Tre gånger har Mattias Hammelfeldt i Helsingborg nekats försäljning av styrelsen i Brf Helsingborgshus 49, och detta trots att köparna inte har några betalningsanmärkningar och dessutom kunde garantera årsavgiften.

Detta har lett till ekonomisk kris för Mattias som redan hunnit flytta från sin lägenhet och därigenom tvingates betala för dubbelt boende samt ränta på lånet. 
– Detta är en tragedi för Mattias som såklart påverkat honom på olika sätt, säger Clas Schumacher, Mattias juridiska ombud.
Clas bedömer att detta kommer att vara ett svårt fall rent juridiskt för domstolen, och själv ser han det som unikt att en förening så många gånger säger nej till presumtiva köpare utan att kunna presentera sakliga skäl för beslutet.
De fastighetsmäklare som haft försäljningsuppdraget är mycket förvånade över agerandet från föreningens sida. Alla köparna hade klart med banklån och ansågs således vara kreditvärdiga av banken.
Bara i väldigt speciella undantagsfall kan en förening ha fog för att neka medlemskap på detta vis och det är mycket ovanligt att föreningen upprepat säger nej på det sätt som skett i Mattias fall. Ärende kommer nu att prövas i Helsingborgs Tingsrätt.

I svaromålet från föreningens jurist framgår att föreningen av olika anledningar upplevde ekonomisk osäkerhet kring de presumtiva köparnas ekonomi, och därför sa nej till medlemskap. Man hävdar att man vid varje tillfälle gjort en seriös, objektiv bedömning av köparnas förmåga att fullgöra sina ekonomiska förpliktelser. Dom i fallet väntas komma i augusti, och kommer att följas upp i Borätt.

Föregående artikel Går det att få ner föreningens försäkringskostnader?
Nästa artikel Underhållsplanen, det användbara verktyget

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här