Kaos i förutsättningarna för boende i tätorter

Hushåll i tätorter möter ett kaos av boendeförutsättningar för de som har möjlighet att äga sitt boende möter krav på extremt höga kalkylräntor från bankerna och höga marginaler till följd av höga avkastningskrav och att kapitaltäckningsrelaterade kostnader för de som efterfrågar hyresboende är det fortsatt kaotiskt med en på tok för låg nyproduktion i förhållande till demografiska förutsättningar AV LEIF HÄSSEL, KAPITALFÖRVALTNINGSCHEF KAMMARKOLLEGIET

Priserna på bostadsrätter har tydligt börjat stiga i tätorter, se figuren, trots utsikter för en sämre konjunktur. I Stockholm finns uppgifter

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *