AnnonsMiele

Koll på kontrolluppgiften

2 dec 2015

KontrKntrolluppgiften är ett resultat av att en överlåtelse av en bostadsrätt har skett under året. Vilken typ av fång (köp, arv, gåva eller bodelning) som har skett spelar ingen roll utan en kontrolluppgift ska alltid skickas från föreningen till Skatteverket.

Kontrolluppgiften skall ta upp den person/de personer
som har avyttrat bostadsrätten, vilken dag den förvärvades
respektive avyttrades samt ett belopp, om förvärvet/
avyttringen är ett köp. Om avyttringen är en gåva, arv eller bodelning
utan ekonomisk kompensation skall en ruta kryssas i på
kontrolluppgiften. Tänk på att en person som har fått eller ärvt
bostadsrätten tar över givarens/arvsöverlåtarens förvärvspris
som skall anges någon gång i framtiden på en kontrolluppgift
när vederbörande säljer. Sedan finns det en informationsruta till
på kontrolluppgiften och den tar upp kapitaltillskott. Vad är då
detta? Jo antingen är det ett direkt tillskott som medlemmarna
har gjort efter ett beslut i föreningen om att ta in kapital eller så
är det den delen av årsavgiften som föreningen använder till att
amortera på föreningens lån. Det sistnämnda är det vanligaste
och som sker i de allra flesta föreningar med lån. Om en person
har innehavt sin lägenhet i exempelvis tio år skall andelstalet
som lägenheten har multipliceras med den totala amorteringen
som föreningen har gjort under denna 10-årsperiod med
hjälp av årsavgiften. Säg att en förening har amorterat 1 Mkr
per år och att andelstalet är 1 % så blir det kapitaltillskott som
skall redovisas på kontrolluppgiften 100 000 kronor. Detta får
medlemmen dra av från försäljningspriset och därmed reducera
sin eventuella skatt. Observera att amorteringar som föreningen
gör med hjälp av insats och upplåtelseavgift, vid nyupplåtelse
av en lägenhet, inte får räknas som kapitaltillskott. Dessutom
så skall saldot gällande lägenhetens inre reparationsfond, vid
förvärvs- respektive avyttringstidpunkten, anges om sådan
finns. Kontrolluppgiften skall var skatteverket tillhanda senast
den sista januari året efter beskattningsåret, med andra ord 31
januari 2016 gällande 2015.
Föregående artikel Så blir du lurad att betala andras lån
Nästa artikel Prata med grannarna innan det blir akut läge

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här