Borättkväll om hissar & målning – torsdag 16 mars

Är en modernisering av hissen anmälningspliktig eller inte? Vissa kommuner anser att en vanlig hissmodernisering som innebär till exempel nytt styrsystem, ny hissmaskin eller ny hisskorg är att ses som […]

Kostnadsfri