Recurring

Digital utbildning – Nytillträdd styrelse

Nytillträdd styrelse Riktar sig till er som nyligen tillträtt styrelseuppdraget och där flera ledamöter är nya inom föreningslivet och/eller styrelsearbetet i en bostadsrättsförening. Under denna utbildning går vi igenom ramarna för en bostadsrättsförening och styrelsen – vilka lagar omfattas föreningen av och hur förhåller de sig gentemot föreningens stadgar? Vi går även igenom hur rollfördelningen […]

Kr400

Recurring

Digital utbildning – Nytillträdd styrelse

Nytillträdd styrelse Riktar sig till er som nyligen tillträtt styrelseuppdraget och där flera ledamöter är nya inom föreningslivet och/eller styrelsearbetet i en bostadsrättsförening. Under denna utbildning går vi igenom ramarna för en bostadsrättsförening och styrelsen – vilka lagar omfattas föreningen av och hur förhåller de sig gentemot föreningens stadgar? Vi går även igenom hur rollfördelningen […]

Kr400