AnnonsMiele

Konsten att handla juridik

13 jun 2014

Fråga inte om stora vinster som juristen har presterat i Högsta domstolen, fråga istället om smarta förlikningar eller sätt med vilka juristen har lyckats lösa problem och undvika långdragna tvister.

KUNSKAP OCH SPECIALISERING
Det finns inte bara en sorts jurist. Även om du läser att någon är fastighetsjurist behöver inte det betyda att personen kan föreningsrätt eller byggteknik. Läs på om vilka juridiska behov er förening har och vilken sorts kompetens ni behöver. Detta kan det vara värt att lägga några minuter på. Föreningsrätten är en viktig del, även civilprocess om ni har en tvist. Om ni har problem med störningar eller hyresgäster som inte betalar hyran kan det vara bra att anlita en jurist som har kunskaper om hyresjuridiken och förfarandet i hyresnämnden (som inte följer samma regelverk som andra tvister). När det gäller större byggprojekt är det bra om juristen har en förståelse för hur ett bygge går till med allt från standardiserade avtal till själva bygglovsprocessen, besiktningar, kontraktsviten, ÄTA-beställningar osv.

PRIVATPERSONER SOM BESTÄLLARE
Många jurister saknar erfarenhet från att arbeta mot privatpersoner som beställare. Att arbeta åt föreningar kräver ofta att kunna finnas tillgänglig på kvällstid. Det kräver också en förståelse för att ni inte är vana beställare av juristtjänster samt att ni har en begränsad tid att själva lägga på arbetet med föreningens angelägenheter.
Självklart är det viktigt att ni har en god kommunikation med er jurist och att personen ni anlitar har fokus på era mål med rådgivningen. En duktig jurist måste kunna förklara hur regelverket hänger ihop. Juristen skall kunna förstå det juridiska språket bakom uppdragsgivarens helt vanliga svenska ord och ge råd som passar syftet med uppdraget.

AFFÄRSMÄSSIGHET
Fråga inte om stora vinster som juristen har presterat i Högsta domstolen, fråga istället om smarta förlikningar eller sätt med vilka juristen har lyckats lösa problem och undvika långdragna tvister.

TILLGÄNGLIGHET
Se till att få reda på om ni kommer att få er ”egen” jurist som handlägger era ärenden. Se till att få direktnummer till den personen och fråga om hur snabbt ni kan förvänta er att få svar på frågor. Utred också om ni kommer kunna träffa juristen utanför normal arbetstid, t.ex. på ett styrelsemöte.

PRIS
De allra flesta jurister fakturerar sin tid per timme. Timtaxan ligger idag oftast mellan 2000 kr och 2500 kr exklusive moms. Vid tvister i domstol kan föreningen få ersättning från sitt försäkringsbolag motsvarande den största delen av juristkostnaderna. Be juristen om att få en specifikation per ärende så att ni lättare kan hålla ordning på vilket resultat ni uppnår för vilken kostnad.

VÄNTA INTE TILLS PROBLEMEN HAR UPPSTÅTT
Gå igenom era avtal och se till att ni har kontroll på tidsfrister för uppsägningar/omförhandlingar. Anlita en jurist för att se över föreningens stadgar så att de är tydliga och uppdaterade. Anteckna störningar som anmäls av grannar. Gör en vattenskadepolicy och regler för de som renoverar sina lägenheter. Gå igenom det tekniska underhållsbehovet med er förvaltare och informera medlemmarna om ekonomin i föreningen.

Föregående artikel RS Rörservice – ni ringer, vi springer
Nästa artikel OVK – viktigt med kvalitet och uppföljning

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här