AnnonsMiele

KONSULTER! En mycket spretig yrkeskår

6 okt 2017

Att aktivt se över och följa upp sina avtal är viktigt för en styrelse. Men också att använda effektiva sätt att göra sina upphandlingar

Utöver rena tekniska konsulter som alltid har funnits tillgängliga för fastighetsägare så vänder allt fler konsulter fokus mot bostadsrättsföreningarna. De erbjuder upphandlingsstöd, utvärdering av avtal, stöd till styrelsearbetet med mera. Det är alltså mer eller mindre managementkonsulter som gör sin entré på arenan. När tekniska konsulters tjänster anlitas blir resultatet konkret och fokus är bättre funktion i fastigheten. Men vad tillför managementkonsulterna? Och varför har de hittat fram till bostadsrättsföreningarna?

Managementkonsulternas erbjudanden till föreningarna kan grovt delas in i tre kategorier: • upphandlingstjänster • avtalstjänster • ledningstjänster Upphandlingstjänsterna innebär att konsulten tar på sig uppdraget att finna nya leverantörer till föreningen. Styrkan i erbjudandet är att konsulten med hjälp av sina format styr offerternas utformning så de blir lättare jämförbara. Hela idén bygger på att tjänsterna som ska upphandlas kan strömlinjeformas och till slut jämföras med varandra på pris. Svagheten är att olika leverantör inte tillåts komma till tals med kunden, det vill säga styrelsen, och styrelsen missar därför chansen att få utvärdera djupet i företagens verksamhet. Upphandlingstjänsterna tog fart rejält för några år sedan och blev populära inte minst genom användandet av olika upphandlingsplattformar. På senare år har dock dessa tjänster minskat något i popularitet.

Orsaken är sannolikt att just känslan för en leverantör och dennes personal väger mycket tungt i en bostadsrättsförening. Det har också visat sig att det faktiskt går att få en bra jämförelse av priser utan stringenta och i sammanhanget något stelbenta format. BORÄTT FORUMS ÅSIKT efter att ha följt upp frågan med ett antal föreningar är att en kombination av att använda en plattform för att få fram potentiella leverantörer med presentationer för styrelsen av några utvalda företag är det mest effektiva sättet att göra sin upphandling på. Ibland kan processen också stödjas av föreningens förvaltare. Detta förfarande verkar vara det bästa enligt de föreningar vi talat med under de senaste åren. Avtalstjänsterna innebär att konsulten sätter sig ned med existerande avtal och styckar upp dem i delar och skapar en jämförelse mot någon mer eller mindre dokumenterad måttstock. Ofta är måttstocken utformad av konsultens eget tyckande om vad som är rimligt och inte. Med det sagt så finns det klara risker med att anlita konsultens avtalstjänster. Avtalstjänsterna har blommat upp och har under 2017 fått en del uppmärksamhet i dagspressen. Med lättsmälta sanningar uttrycker sig någon intervjuad avtalskonsult om resultatet av sina ansträngningar, men när Borätt Forum ställer spetsiga frågor till någon konsult så visar det sig att det lättsmälta tenderar bli något mer svårsmält. Det är med andra ord inte en given succé att anlita en avtalskonsult. Borätt Forums slutsats blir att styrelsen aktivt och fortlöpande ska se över sina avtal. Se till att ni håller er ajour om avtalens konstruktion och leverantörernas avtalsjusteringar. Det är faktiskt en av styrelsens viktigare uppgifter att se över avtalen och finna rätt leverantör. Det känns kanske lockande att ge uppdraget till en konsult men vi ställer oss tveksamma till om kostnaden för konsultinsatsen verkligen betalar sig. Och sett i perspektivet att konsulten ofta har ”bra kontakter” med alternativa leverantörer så blir rollen mycket tveksam.

Partiskhet? Ja, risken är uppenbar både för upphandlingstjänster och avtalstjänster. LEDNINGSTJÄNSTERNA ÄR av annan karaktär eftersom styrelsen får vad den betalar för. Givet att beslutsordningen i styrelsen arrangeras på ett tillförlitligt sätt så är ledningskonsultens opartiskhet säkrad. Detta är en stor skillnad från upphandlings- och avtalstjänsterna. Ledningstjänsterna handlar om att hyra in en ledamot eller en ordförande. Borätt Forum har kommit i kontakt med ett flertal föreningar som använt sig av ledningstjänster och i de allra flesta fall har föreningarna uttryckt att man är nöjda med insatsen. För de styrelser som känner att de behöver stöd i arbetet med att hitta leverantörer av konsulttjänster så står Borätt Forum givetvis till förfogande. Hör gärna av er på info@borattforum. se. 

 

Föregående artikel Tydligare regler för rimliga extrakostnader efterfrågas
Nästa artikel Dags att börja med nästa års budget

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här