AnnonsMiele

Kraftigt minskade avdragsmöjligheter

14 feb 2013

För komplicerade avdragsregler gör att många lägenhetssäljare deklarerar fel. Därför föreslår skatteverket att utgifterna måste vara minst 500 000 kronor för att man ska kunna få göra avdrag när lägenheten säljs. Och den yta man vill göra avdrag för måste vara på minst 25 kvadratmeter.

Skatteverkets förslag har mött en del kritik i bostadsrättssverige. Till dem som har reagerat hör HSB.

– Själva avsikten är ok men de borde ha gjort en redovisning för hur detta slår för enskilda personer.  Allmänt sett låter det mycket med 500 000 kronor för att få göra avdrag och att ytan måste vara minst på 25 kvadratmeter. Skatteverket skulle ha gjort typfall i sin redovisning för att visa vilka konsekvenser förslaget får för enskilda personer. Vi får se vad regeringen gör om de tänker ta ett aktivt beslut, säger Åke Johansson, presschef på HSB.

Skatteverket föreslår enklare skatteregler vid försäljning av privatbostad främst genom att avdragen för reparationer och förbättringar ändras i kombination med en motsvarande sänkning av skatten på försäljningsvinster. 

Ett annat förenklingsförslag är att mäklare ska lämna kontrolluppgift, vilket gör det möjligt att förifylla fler uppgifter i deklarationen.

Idag är avdragsreglerna komplicerade och många som deklarerar försäljning av småhus eller bostadsrätt gör fel när det gäller avdrag för reparationer och andra förbättringsutgifter. Skatteverket föreslår därför att avdragsreglerna förenklas. 

Avdragen för ny- och tillbyggnad av bostadsfastighet föreslås endast kunna göras om bygget omfattar minst 25 kvadratmeter. Avdrag för reparationer och andra förbättrande åtgärder medges endast i den mån utgifterna överstiger 500 000 kronor under de senaste tio åren. Dessa begränsningar av avdragen finansierar en sänkning av skatten på försäljningsvinster från 22 till knappt 20 procent.

–Vi arbetar för att underlätta för skattebetalarna att göra rätt. Nuvarande regler är krångliga och svåra att tillämpa. Vi föreslår att avdragsmöjligheterna blir färre, men att detta kompenseras med sänkt skatt på försäljningsvinsten istället, säger Ingemar Hansson, generaldirektör på Skatteverket. 

Skatteverket föreslår också att kontrolluppgift ska lämnas för förmedling av småhus och bostadsrätter. I kontrolluppgiften ska upp-gifter lämnas om fastighetens eller lägenhetens beteckning, ersättningen för förmedlingen samt tidpunkt och ersättning för överlåtelsen.

 – Det innebär en förenkling för många skattebetalare eftersom uppgiften om bland annat mäklararvode då också skulle kunna förifyllas i deklarationen, säger Ingemar Hansson.

Ändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2015. Förslagen finns i en promemoria som är ett svar på det uppdrag regeringen gett Skatteverket om att se över reglerna för beräkning av skattepliktig försäljningsvinst och -förlust vid avyttring av småhus och bostadsrätter. 

Olof Wallin är rättslig expert på Skatteverket och berättar att det är ett uppdrag från regeringen att föreslå enklare regler. 

– Nu ska förslaget beredas och bedömas på Finansdepartementet och sedan eventuellt skickas på remiss till olika intressenter, t ex HSB och Bostadsrätterna, som får möjligheter att lämna synpunkter på för-
slaget. Vi vill göra det mer schablonmässigt och enklare för den som säljer sin bostad. Det kan ta ett eller flera år innan det blir nya och enklare regler. 

Föregående artikel Bostadsrättsföreningen kan klassas som en oäkta förening
Nästa artikel Från anslagstavla till hemsida

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här