AnnonsMiele

Kulturvärden på spel när gammalt blir energismart

9 nov 2011

Apotekshuset på Östra Hamngatan 45 i Göteborg har bästa läge vid Kungsportsplatsen. Det anrika huset från 1860 ska nu renoveras, bland annat för att bli energieffektivare. Men det hela är en känslig fråga – bevarandeintressen står här delvis mot nödvändigheten att spara energi. Magnus Tengberg, projektchef hos fastighetsägaren Vasakronan, har dock kloka tankar om hur huset kan moderniseras.

Många fastighetsägare känner igen den knepiga frågeställningen: Hur göra ett vackert gammalt hus energieffektivare utan att det egentligen märks särskilt mycket utåt? För fastighetsbolaget Vasakronan är frågeställningen just nu högaktuell i Göteborg. Där är hela innerstaden klassad som ett Riksintresse och bevarandefrågorna står högt i prioritet hos stadsbyggnadskontoret. Så när det anrika Apotekshuset vid Kungsportsplatsen nu behöver renoveras är frågan hur det ska kunna ske, utan att arbetet kommer i konflikt med de estetiska och kulturella värdena hos byggnaden. Byggt 1860 och påbyggt 1912 är huset ett vackert stenhus med en arkitektur som är typisk för sin tidsepok.

– Hus som det här är en stor utmaning för oss och för alla andra fastighetsägare. Om Sverige ska klara de miljömål som EU har satt upp går det inte att ignorera behovet i det befintliga beståndet av äldre hus och bara sätta hårda krav på nyproduktionen. Magnus pekar på det faktum att de äldre husen för många år framöver kommer att utgöra majoriteten av landets fastighetsbestånd.

Med detta i åtanke började Magnus och hans kollegor på Vasakronan i Göteborg att fundera på hur de skulle hantera Apotekshuset. Det var för två och ett halvt år sedan och redan från början stod det klart att energiförbrukningen måste stå i centrum för planeringen av den förestående renoveringen.

Magnus tror att det ska bli möjligt att hålla nere energibehovet till under 50 W per arbetsplats. Det är hälften av den "normala" nivån på 100 W i svenska kontorsutrymmen. Det här ska bli möjligt med hjälp av lågenergibelysning som LED, styrd av närvaro- och dagsljussensorer.

– Vi har också tankar om att bättre ta vara på dagsljuset. Fönstren i huset är höga med överfönster som vi vill förse med en plastfilm med prismor som studsar upp ljuset i taket. Det kräver förstås att alla tak målas ljusa, så det måste vi också tänka på, förklarar Magnus.

– Husets värmebehov är inte så stora att det är lönt att tilläggsisolera, utan vi tittar mer på hur vi ska kunna ta bättre till vara den värme som alstras av verksamheterna å ena sidan och solinstrålning å den andra.

Huset har väggar av sten som har goda förutsättningar att ackumulera värme dagtid och lämna tillbaka den nattetid och på förmiddagarna. Magnus berättar att det finns tankar på att ta fram stenväggens putsade insida för att underlätta detta. Och att värmebehovet inte omfattar helger och nätter, då det inte pågår någon verksamhet i huset.

För att tillföra elenergi till husets pumpar och fläktar vill Vasakronan ersätta det befintliga plåttaket med ett tak av glas. Ett tak som är försett med den senaste typen av diskreta solceller inbäddade i glaset. De skulle, enligt beräkningarna, klara att producera den elenergi som de tekniska systemen kräver.

Solceller är en ganska logisk lösning för den som behöver elenergi till ventilationssystemet. Det är ju när solen lyser som mest – och solcellerna producerar mest energi – som elförbrukningen till de motorer som driver fläktarna är som störst.

– Fördelen med ett sådant tak är också att det samtidigt skulle göra de lokaler som redan idag finns på vindsvåningen mer attraktiva. Här skulle skapas en ljus miljö med fantastisk utsikt över Göteborgs innerstad, menar Magnus.

Utifrån skulle bytet från plåt till glas inte märkas så mycket, men det är ändå just den förändringen som vållar visst huvudbry kring byggnadslovet.

– Vi har en god dialog med Stadsbyggnadskontoret men har ännu inte riktigt fört den diskussionen i hamn. Jag hoppas ändå att det ska gå vägen, för ser man historiskt på det hela så har det ju alltid varit så att olika tidsepoker satt sin prägel på byggnadsbeståndet. Husen har, liksom träden, sina årsringar, kan man säga. Vår tid har sina krav och sina material för att uppfylla de kraven, säger Magnus.

Med de åtgärder som Vasakronan planerar för Apotekshuset kommer energiförbrukningen i byggnaden att underskrida den nivå på 80 kW/kvadratmeter som de aktuella kraven på kommersiella fastigheter stipulerar. Detta trots att huset är mer än 150 år gammalt.

– Vi planerar för 78 kW per kvadratmeter men kommer säkert att kunna vässa detta ytterligare, lovar Magnus. Sedan hör det till saken att husets använder fjärrvärme och fjärrkyla, två alternativ som i sig är bland de mest klimatvänliga.

Föregående artikel Göteborgare med koll på läget
Nästa artikel Lösull på vinden sänker värmenotan rejält

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här