AnnonsMiele

Lättare att övervaka – men följ lagen

8 jun 2016

Det blir allt vanligare att bostadsrättsföreningar installerar kameraövervakning av soprum, källare och vindsförråd� Sedan 2013 råder en ny lagstiftning när det gäller kameraövervakning; kameraövervakningslagen, som gör det lättare för bostadsrättsföreningar att använda övervakningskameror�

Syftet med den nya lagen är att
se till så att kameraövervakning bara används när övervaknings- intresset väger tyngre än integritetsin- tresset. Som ett allmänt krav för kame- raövervakning av alla typer av platser gäller att övervakningen ska bedrivas lagligt, enligt god sed och med hänsyn till enskildas personliga integritet.

Kameraövervakningslagen gäller oavsett om allmänheten har tillträde till platsen eller inte. Huvudregeln är att det krävs

Föregående artikel Det nya taket är del i hela husets energisystem
Nästa artikel LED-belysningens mörka sida

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här