AnnonsMiele

Lagändringar som underlättar årsstämman

30 jun 2020

En bostadsrättsförenings styrelse är skyldig att kalla till ordinarie årsstämma minst en gång om året. Årsstämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets slut, vanligtvis senast den sista juni men det kan även vara vid en tidigare tidpunkt enligt bestämmelse i stadgarna, något som visat sig bli problematiskt på grund av rådande pandemi.

 

I april infördes en ny lag avseende tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av föreningsstämmor. Syftet var att göra det enklare för bland annat bostadsrättsföreningar att genomföra föreningsstämmor genom att utöka kretsen som får vara ombud samt göra det möjligt för medlemmarna att poströsta. De

Föregående artikel Att tänka på: Hållbara upphandlingar
Nästa artikel Krönika: Har vi börjat närma oss statligt styrd planekonomi?

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här