AnnonsMiele

Leverantörer kan ha kopplingar till ekonomisk brottslighet

9 nov 2017

Föreningen Brf Ida med 738 lägenheter har hamnat i en besvärlig ekonomisk situation: leverantörsskulderna uppgår till nästan 23 miljoner kronor och föreningens lån närmar sig 336 miljoner. Banken vill inte låna ut mer pengar.

Ändå är föreningen HSB-certifierad som ska vara en kvalitetsstämpel för br-föreningar.

Så här står det på HSB:s hemsida:

”HSB Certifiering är ett system för att kvalitetssäkra bostadsrättsföreningar. En certiferad förening håller en hög standard och lämnar tydlig information om sin verksamhet.

Certifieringsprogrammet ställer krav på att styrelsens medlemmar utbildas
– bland annat i verksamhets- och ekonomifrågor – med syftet att möjliggöra en god och väl underbyggd planering. Genom systematisk och långsiktigt planerad ekonomi, underhåll och investeringar kan vi ge våra medlemmar kontinuitet, stabilitet och trygghet i bostadsrättsföreningen. Styrelsen kan lättare säkerställa medlemmarnas önskemål i fråga om värden och kvalitet – både i föreningen och i den enskilda bostadsrätten. Medlemmarna får information och bra underlag inför beslut på stämmor.”

Någon årsredovisning för 2016 för Brf Ida har ännu inte presenterats och inte skrivits under av den auktoriserade revisorn eftersom han/hon inte fått svar på sina frågor.

Styrelsen i föreningen ska lämna in en polisanmälan då några av de leverantörer som man anlitat för renovering och ombyggnad kan ha kopplingar till ekonomisk brottslighet.

Mia Gustafsson är chef inom Medlem och kommunikation inom HSB Malmö. Hon säger så här: 

– HSB Malmö ser ytterst allvarligt på det som inträffat och förstår att det är många medlemmar som är väldigt oroliga i föreningen. Var och hur det har hänt utreds nu. Revisorn är som sagt inte klar med revisionsberättelsen än.

HSB MALMÖ SKA SE ÖVER SINA RUTINER
Styrelsen ska också göra en statusbesiktning tillsammans med HSB Malmö för att kontrollera de ombyggnads- och renoveringsprojekt som är beställda.

På årsmötet ska de ställa sina platser till förfogande så att en ny styrelse kan väljas.

De frågor som har kommit från oro- liga medlemmar är: Kommer Brf Ida att gå i konkurs? Styrelsen i HSB Brf Ida svarar på frågan om konkurs:

– Vi arbetar aktivt med stöttning av HSB Malmö för att ordna upp den ekonomiska situationen utifrån medlemmarnas intressen.

Andra frågor är: Kommer min lägenhet att göras om till hyresrätt? Kommer mina hyra att höjas? De sista två frågorna får svaren att: Nej, hyran kommer inte att höjas och den nuvarande styrelsen kommer inte att göra om lägenheterna till hyresrätter.

Vad händer nu? Kommer HSB att ändra sina rutiner för den ekonomiska förvaltningen och blir det annorlunda för den HSB-representant som sitter med i brf-styrelser där fören- ingen är en HSB-förening?

– HSB Malmö kommer så klart att se över våra rutiner och se vad som eventuellt måste göras annorlunda i framtiden. Vi har marknadsledande kontrollsystem i dag, det pågår en ständig utveckling på det området. Dock kan man säga att mot eventuella oegentligheter är det svårt att skydda sig helt.

Bostadsrättsföreningar har en HSB-ledamot som är utsedd av HSB Malmös styrelse och som sitter i föreningen för att stötta styrelsen och ta tillvara medlemmarnas intressen.

– Hen har samma ansvar som de andra ledamöterna i styrelsen och lyder under samma tystnadsplikt. Vi vet vad som händer i styrelsen och föreningen utifrån det som styrelsen kommunicerar till oss.

Nu ser det i alla fall ut som om det blir en årsredovisning för år 2016.

– Det som händer i Brf Ida just nu är att de håller på att ta fram de sista uppgifterna till revisorn så att det kan göras en årsredovisning och kallas till ett årsmöte så att medlemmarna kan välja en styrelse de har förtroende för, säger Mia Gustafsson. 

Föregående artikel Se upp för dubbel räntechock!
Nästa artikel Rörlig eller fast ränta?

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här