AnnonsMiele

NU BEHÖVER NI DEN!!!

Räntehöjningar, kraftigt ökade kostnader för vatten, fjärrvärme och el spräcker tidigare kalkyler för hur er bostadsrättsförening ska tänka inför höstens budgetarbete! Flertalet föreningar måste höja sina avgifter, men med hur mycket?

Den 10-åriga prognosen som visar hur föreningens kassa utvecklas och ger er svar på om ni måste höja avgiften eller inte!

Som Arturo Arques utryckte det under Borättkvällen den 31 augusti ”Det är en guldgrej! För mig är det här en ”no-brainer”!

Likviditetsprognos

Den 10-åriga likviditetsprognosen bakar ihop resultatet, budgeten och underhållsplanen på en sammanställd överskådlig sida. I prognosen kan ni lägga in de siffror som önskas gällande räntenivåer, driftkostnadsökning, avskrivnings-/amorteringstakt på nyinvesteringar och årsavgiftshöjning/-sänkning.

Prognosens första del är en resultatprognos där föreningen kan följa resultatutvecklingen på 10 års sikt givet de olika prognosvariablerna. Den mest intressanta raden i resultatdelen av prognosen är ”Föreningens resultat före investeringar och avskrivningar”, där ni kan se huruvida intäkterna täcker löpande drift- och räntekostnader.

Längre ned i prognosen kommer den, för en bostadsrättsförening, mer betydelsefulla likviditetsdelen där resultatet justeras för ej resultatpåverkande likviditetsposter så som amorteringar, och lägenhetsupplåtelser samt avskrivningar.

Längst ned kommer den prognostiserade likviditeten synas för varje år. Där kan ni se om trenden för likviditeten är uppåtgående eller nedåtgående framöver.

    Likviditetsprognos offert