AnnonsMiele

Likviditetsprognosen – föreningens framtid

20 sep 2016

Likviditet är A och O i en förenings ekonomi. Med rätt verktyg blir likviditetsutvecklingen överskådlig.

Den minnesgode läsaren känner igen min förkärlek att tala om likviditet. Likviditeten som styr det hela i en förening. Jag har i tidigare artiklar i Borätt gått igenom under- hållsplanen och budget och vikten av att dessa samspelar för att få fram rätt behov för avsättning av medel för framtida underhållsåtgärder. Nu kommer jag in på ett verktyg som är mycket bra att ha till hands i en förening, en prognos som slår samman allt så att man kan få en lättöverskådlig bild av likviditetsutvecklingen i föreningen på tio års sikt. Den tioåriga likviditetsprognosen bakar ihop resultatet, budgeten och underhållsplanen på en enda sammanställd överskådlig sida (se bild).

I PROGNOSEN KAN föreningen lägga in de prognosvariabler (siffror) man önskar gällande räntenivåer, driftskostnadsökning, avskrivnings-/amorterings- takt på nyinvesteringar och årsavgiftshöjning m m. Prognosens första del är en resultatprognos där föreningen kan följa resultatutvecklingen på tio års sikt givet de olika prognosvariablerna.

Längre ner i prognosen kommer själva likviditetsdelen där resultat justeras för ej resultatpåverkande likviditetsposter såsom amorteringar och lägenhetsupplåtelser samt den ej likviditetspåverkande resultatposten avskrivning. Allra längst ner ser man den prognostiserade utgående likvidite- ten för året. Där kan man se om trenden är uppåtgående, d v s avsättning för framtida underhållsåtgärder sker eller nedåtgående, d.v.s. något måste göras åt saken! ■ 

Föregående artikel Kapitaltillskottet – medlemmens avdragsmässiga rättighet
Nästa artikel Nya regler i lagen om ekonomiska föreningar och Bostadsrättslagen

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här