AnnonsElectrolux

Lönsamt investera i modern värmestyrning

15 maj 2008

Runtom i landet finns massor av bostadsfastigheter med effektiva värmesystem som ändå drar mer energi än vad som egentligen är nödvändigt för att säkra en god komfort för de boende. Det är tekniken för att styra systemen som ofta inte presterar optimalt. Därför är ett utbyte till ett modernt, datoriserat styrsystem en mycket lönsam investering för de flesta fastighetsägare. Och inte behöver en sådan investering kosta skjortan heller…

Bertil Westerlund är energikonsult och ägare till företaget Bewe Energiteknik. Han och hans medarbetare hjälper ett 40-tal fastighetsägare i Stockholm att spara energi i sina värmesystem. Med snart 30 års erfarenhet av värmestyrning, vet han vad han pratar om när han förklarar att besparingspotentialen ofta kan vara väldigt stor.
– Vi har med vår tjänst Optimax kommit så högt som till 40 procents besparing i energiåtgång på någon av våra fastigheter och har i genomsnitt sparat 18 procent av energikostnaden åt våra uppdragsgivare, berättar Bertil.

Samlar in data och styr efter dem
Det hela handlar om att använda modern teknik för att samla in data om hur systemen fungerar och sedan styra dem optimalt – och då är det datoriserade styrsystem som gäller.
Visserligen kan man oftast göra stora besparingar också genom att förbättra den manuella styrningen, men det är väldigt arbetskrävande. Bertil Westerlund saknar inte den tid då han och hans medarbetare använde större delen av arbetsdagen till att åka runt bland Stockholms fastigheter och justera reglercentralerna manuellt.
– Det är inte bara det att manuell styrning är så arbetskrävande, utan det är ju också så att man inte har någon koll på vad som egentligen blev resultatet av de justeringar man nyss gjort, med mindre än att man återkommer efter några timmar och läser av mätinstrumenten igen.
Med ett datoriserat mätsystem är den stora fördelen att operatören kan se i realtid exakt hur en justering påverkar värmesystemet och få en rättvisande bild av hur olika inställningar påverkar energiåtgången.

Ingen tackar nej
– Jag har ett glasklart budskap till intresserade fastighetsägare numera, och det är att de ska skrota sina manuella styrsystem och installera ett modernt istället. Fördelarna är så uppenbara och möjligheten att spara energi så stor att det inte är någon som tvekar att ta det här steget, när de väl fått det hela demonstrerat för sig, menar Bertil Westerlund.
Trots allt prat om energieffektivisering och koldioxidutsläpp är det fortfarande så att många fastighetsägare saknar insikt om hur mycket de skulle kunna minska energikostnaderna genom att styra värmesystemet på ett smartare sätt. Oavsett vilken typ av uppvärmning man har i fastigheten – egen oljepanna, fjärrvärme, värmepumpar eller vad det nu kan vara – så är det regleringen av den tillförda värmen som avgör hur mycket energi man förbrukar.

Samlar in mätdata
När ett datoriserat styrsystem installerats i fastighetens värmecentral, vidtar en period på några månader då data samlas in för analys av hur värmesystemet fungerar i alla delar. Den tekniska lösning som Bertil Westerlund förordar innebär att systemet kan fjärravläsas via exempelvis telenätet så att energikonsulten kan följa hur de olika mätvärdena ser ut under dygnets olika timmar och vid olika utomhustemperaturer, etcetera.
– Att kunna se vad som händer i ett värmesystem när de flesta boende i fastigheten tar en dusch på fredagskvällen är ett bra exempel på kunskap som är närmast omöjlig att skaffa sig med ett manuellt styrsystem, förklarar Bertil.
– Där det är möjligt att installera referensgivare på olika ställen i fastigheten kan man se hur värmebilden ser ut i olika lägenheter, i trapphus och gemensamma utrymmen och så vidare. En gång i månaden tar vi ut statistik som vi använder som underlag för beslut om ytterligare justeringar och som kunden får ta del av.
Till det system som Bewe Energiteknik installerar finns en statistikmodul som företaget självt utvecklat och som gör det möjligt att förse uppdragsgivaren med statistik på energiförbrukningen flera år bakåt i tiden – upp till 20 år om så önskas.
– Jämförelser endast med föregående år är ju ofta ointressanta, eftersom väderlek och andra förhållanden kan variera så mycket från ett år till ett annat, framhåller Bertil Westerlund.

Sköter anläggningen
Bewe Energitekniks affärsmodell är upplagd så att kunden först får betala för den hårdvara som ska installeras för att styra värmesystemet. Det handlar om en investering som i en typisk fastighet kan ligga mellan 35-40 000 kronor. Förutom ett styrskåp med själva styrdatorn installeras också ett antal nya temperaturgivare. När systemet är installerat och driftsatt tar Bewe Energi-teknik hand om drift och tillsyn. I det serviceavtal som skrivs med kunden ingår också licensavgifter för de programvaror som används för styrningen och uppgradering av dem när det blir aktuellt. Vill kunden avbryta samarbetet av någon anledning så ställs systemet om för manuell styrning och överlåts till fastighetsägaren att sköta på egen hand, eller via någon annan konsultfirma.
– Givetvis kan en fastighetsägare köpa in ett modernt system på egen hand, låta installera det och sedan sköta driften på egen hand, men det är inte något jag rekommenderar, säger Bertil Westerlund. Han menar att en optimal reglering inte bara kräver modern teknik – det behövs också kunskap och erfarenhet för att uppnå bästa resultat. Det handlar om att kunna analysera de data som systemet samlar in och att dra de rätta slutsatserna utifrån dem.

Överdimensionerade ventiler
Ventilerna är för övrigt en av de vanligaste bovarna bakom en dåligt fungerande värmestyrning. Robert Westerlund, son till Bertil och delägare i företaget, förklarar:
– Ofta är ventilerna i en fastighets värmesystem överdimensionerade, och det gäller också i relativt nybyggda fastigheter. Nyligen gjorde vi ett utbyte där man i en fastighet med 30 lägenheter installerat ventiler med kapacitet för 500. Med så stora ventiler är det inte möjligt att justera anlägningen för optimal drift.
– Tidigare har man i nyare fastigheter som projekterats dimensionerat i överkant, för att vara på den säkra sidan, och man insåg inte att reglerbehoven kanske inte kan tillfredställas med den utrustning som sedan installeras, menar Robert.
Robert, som är rörmokare i grunden, är den som sköter programmeringen av styrsystemen. Den gör han utifrån hur det aktuella systemet ser ut i verkligheten och inte – som ibland är fallet – utifrån teoretiska modeller.

Snabb återbetalning
Exakt hur det ser ut på andra håll i landet är Bertil Westerlund osäker på, men i Stockholm uppskattar han att tre fjärdedelar av fastighetsbetåndet saknar modernt styrsystem. Med tanke på den rimliga investeringsnivån och den stora besparingspotentialen är det lite svårt att förstå, menar han.
– Vi har gjort installationer som betalat sig redan efter fyra månader och har inte något exempel där återbetalningstiden är längre än tre år, på en åtgärd som fortsätter att spara pengar åt fastighetsägarna i 15 till 20 års tid!
Bertil Westerlunds erfarenhet är att det ofta finns riktigt bra värmesystem i fastigheterna, som enkelt kan kompletteras med modern reglerteknik och bli avsevärt effektivare. Det är vettigt att se över reglertekniken som en första åtgärd för att se hur ett system mår och var dess svaga punkter finns någonstans.
– Kanske visar det sig att den gamla cirkulationspumpen bör bytas mot en ny, som är sju gånger så effektiv som en 20 år gammal pump, nämner Bertil som ett exempel på vad relevanta mätdata kan avslöja om ett värmesystem.

Föregående artikel Sänk energikostnaderna med bevarat kulturvärde
Nästa artikel Prisat energisparande på Fortums klimatseminarium

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här