AnnonsMiele

Många bäckar små – har er förening ett sedan länge orensat arkiv?

5 okt 2020

Styrelsearbetet kan vara både givande och krävande men vår erfarenhet är att de flesta ledamöter och suppleanter inte vill lägga sin kraft och energi på att städa igenom arkiverat material från tidigare år. Om arkivet är välsorterat, dokumenten som sparas görs det utifrån gällande lagstiftning och är skyddat på så vis att obehöriga inte kan få tillträde så är det en sak. Vår erfarenhet är dock att de flesta styrelser behöver lägga sitt fokus på annat än rensning för att bäst disponera sin tid och förvalta föreningens intressen.

För att undvika ett dåligt samvete erbjuder Borätt Forum därför bostadsrättsföreningar i Stockholm att vi kan hjälpa er att gå igenom ert material. Underlag som inte längre är aktuella, inte krävs att ni arkiverar eller strider mot gällande lagstiftning att ni förvarar går vi igenom. Då detta arbete skiljer sig åt utifrån omfattningen av det arkiverade materialet och hur ni i styrelsen vill att rensningen går till så anser vi att det lättaste är att ni kontaktar oss vid eventuellt intresse. På så sätt kan vi skaffa oss en uppfattning om omfattningen och lämna ett pris som är aktuellt för just er förening.

Vid intresse vänligen kontakta oss antingen via mejl till info@borattforum.se alternativt per telefon till: 08 – 520 252 02.

Väl mött!
Borätt Forum

Föregående artikel Ny rapport: Var femte hiss i Sverige har allvarliga säkerhetsbrister
Nästa artikel Så lämnar du över till en ny styrelse  

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här