AnnonsMiele

Många bostadsrättsföreningar behöver spara mer

26 mar 2018

Bostadsrättsföreningar behöver ett sparande. Sparandet ska täcka framtida reparationer och underhåll av bostadsrättsföreningens fastighet.

Fastigheten består av byggnad och mark. I marken kan finnas t.ex. bergvärmeledningar, ledningar för vatten och avlopp. Föreningens byggnad har många byggnadskomponenter som t.ex. yttertak, fasad och hiss. Dessa olika byggnadskomponenter slits och behöver efter en viss tid ersättas eller genomgå en omfattande renovering.

Fram tills dess att en renovering eller ett utbyte av en byggnadskomponent sker behöver föreningen spara ihop pengar. Med hjälp av en teknisk underhållsplan som talar om vilka byggnadskomponenter föreningar har och hur lång den ekonomiska livslängden är för de olika byggnadskomponenterna kan föreningen planera för framtida renoveringar. Föreningar som använder sig av komponentavskrivning 3 (K3) kan lämpligen utgå ifrån den tekniska underhållsplanen när avskrivningar på

föreningens byggnader ska uppskattas. Med K3 ökar möjligheterna för en mer rättvisande bild över slitagekostnaden för föreningens byggnadskomponenter. Nedanstående tabell är ett exempel på byggnadskomponenter med uppskattad ekonomisk livslängd och avskrivningsbehov. I nedanstående exempel uppgår boytan i föreningen till 2 500 kvm. Avskrivningsbehovet och därmed ett lämpligt sparande i detta exempel blir då 278 kronor per kvm boyta och år.

ALLA FÖRENINGAR BORDE göra en seriös uppskattning av slitaget och därmed avskrivningsbehovet på föreningens byggnadskomponenter. Slitaget kan variera som en funktion av hustyp, kvalité och material. Gör därför alltid en egen uppskattning eller anlita en expert som gör det åt din förening. Uppskattningsvis kommer den genomsnittliga livslängden uppgå till mellan 40 till 85 år motsvarande 1,2 till 2,5 procent av byggnadsvärdet. I kronor per kvm boyta och år betyder det någonstans mellan 170-350 kronor. Hur mycket spar föreningen idag? Räkna ut behovet med nedanstående tabell som utgångspunkt. Naturligtvis ska alla föreningar lägga en budget som täcker samtliga kostnader. I en förening som täcker samtliga kostnader innebär avskrivningarna ett ökat kassa öde. Ett kassa öde som kan användas till att spara eller amortera. Med dagens låga eller obe ntliga inlåningsränta är amortering att föredra.

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här