Tufft är det också för detaljhandeln som brottas med lägre omsättning och svag lönsamhet på grund av alla restriktioner på grund av COVID-19. Många bostadsrättsföreningar har hyresintäkter från lokaler. Beroendet av hyresintäkter varierar stort. För dig som bor i eller tänker köpa en bostadsrätt bör ta reda på hur beroende föreningen är av dessa hyresintäkter. I grund och botten är det bra med hyresintäkter för det gör att månadsavgifterna kan hållas lägre. Men är beroendet av hyresintäkter stort och föreningen löper risken att förlora någon eller några hyresgäster på grund av till exempel konkurs kan det i sämsta fall innebära kraftigt höjda månadsavgifter. Högre månadsavgifter kan också påverka att marknadsvärdet på bostadsrätten minskar.

Rådet till alla som bor i eller tänker köpa en bostadsrätt är därför att ta reda på hur beroende föreningen är av hyresintäkter. Är beroendet av hyresintäkter stort bör du ta höjd för det i din hushållsbudget och vara medveten om att månadsavgiften kan komma att påverkas med anledning av den tuffare marknaden för hyreslokaler.

Vill du veta mer om hushållens möjligheter att köpa en bostadsrätt eller ett småhus kan du läsa mer i rapporten Swedbank Boindex kvartal 3 2020 (pdf) och vill du veta mer om hur situationen kan se ut för olika föreningar och deras beroende av hyresintäkter så kan du läsa mer i rapporten Bostadsrättsföreningarnas hyresintäkter – på gott och ont (pdf)