AnnonsMiele

Möjlighet att väcka tidigare processer till liv – oäkta blir äkta?

18 sep 2019

Efter att Skatteverket har ändrat uppfattning och inte längre reducerar bruksvärdet med tio procent, vid bedömningen av om en förening uppfyller kraven på att vara ett privatbostadsföretag, finns det möjlighet att väcka tidigare processer till liv. AV BORÄTT

Annika Arnström, Partner på AXi Property Tax har i tidigare nummer av Borätt berättat om problematiken med äkta/oäkta föreningar (privatbostadsföretag). En del av problematiken menar hon är hur bruksvärdet, per respektive lägenhet upplåten till medlem, ska bedömas och beräknas.
– Skatteverket utgår i princip alltid från det värdeår som byggnaden erhållit i det senaste fastighetstaxeringsbeslutet. Detta trots att det finns många begränsningar och felkällor när det gäller värdeår, säger Annika Arnström.
– Eftersom värdeåret endast förändras om föreningen nedlagt ett visst an- tal kronor per kvadratmeter, finns det åtskilliga föreningar som har byggnader med ”fel” värdeår. Det vill säga ett värdeår som inte speglar bruksvärdet, utan lägenheterna beräknas felaktigt utifrån ett för lågt bruksvärde.
Annika Arnström berättar att ett annat problem har varit att Skatte- verket valt att reducera det redan låga bruksvärdet med tio procent. Detta för att bostadsrättshavarna själva står för allt inre underhåll. Något som i praktiken har inneburit att bruksvärdet kan bedömas vara ännu lägre.

– Följden blir att när Skatteverket räknar på den kvalificerade delen (bostäder upplåtna till medlemmar, garage upplåtna till medlemmar etcetera)
och jämför med den icke kvalificerade (kommersiella lokaler, garage upplåtna externt etcetera), är det ännu svårare för en förening att bli beskattad som ett privatbostadsföretag. – Jag har länge ansett att det saknas rättsligt stöd för en sådan uppfattning att reducera bruksvärdet med tio procent. Detta sammanhänger med att jag helt enkelt inte funnit något lagstöd och även med att det finns avgöranden där dom- stolen underkänt sådana reduceringar.

MEN NU HAR alltså Skatteverket ändrat uppfattning och reducerar inte längre den kvalificerade delen med tio procent. – Jag är rätt övertygad om att det beror på att också Skatteverket upp- täckt att det saknas rättsligt stöd, säger Annika Arnström.

– Detta ger de föreningar som har blivit taxerade som icke privatbostadsföretag en möjlighet att backa bandet. Mitt råd till dem som har en sådan situation är att omedelbart, och absolut innan årsskiftet, begära omprövning av tidigare fattade beslut alternativt begär omprövning av senare år!

Föregående artikel Centralbanker gynnar privat bostadsägande
Nästa artikel Söker ni lokal till Styrelsemöte eller Stämma?

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här