AnnonsMiele

Moderna tider – strålande tider

16 mar 2020

Just nu är det mesta guld och gröna skogar om vi betraktar riskfyllda tillgångar som till exempel fastigheter, aktier och ägande av bostadsrätt. AV LEIF HÄSSEL, KAPITALFÖRVALTNINGSCHEF KAMMARKOLLEGIET

Den främsta förklaringsfaktorn är en globalt låg inflation och ett extremt centralbanksbeteende. Förutom att det gynnar ägande av finansiella tillgångar ger det bostadsrättsföreningar ökade möjligheter att hålla låga avgifter. Rysaren, som inte är särskilt sannolik, är om inflation och därmed räntor börjar stiga.

Då blir det trångt i dörren. Sedan finanskrisen har ägande av bostadsrätt, fastigheter

Föregående artikel Kostnader, utgifter och avskrivningar – Arturo reder ut begreppen
Nästa artikel Bostadsrättsföreningarsskydd mot ekonomiskbrottslighet är svagt

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här