AnnonsStyrelsesupport

Möt Borätt Forums partner Brandfokus

12 okt 2021

I raden av presentationer av Borätt Forums partners har turen nu kommit till Brandfokus. Brandfokus är specialister på brandceller och brandskydd. Företaget grundades 2014 av Sarah Cromell och Anneli Sjöberg som valde att starta eget i en annars ganska mansdominerad bransch. Vi fick en pratstund med Joakim Runesson om hur bostadsrättsföreningar bör tänka kring sitt brandskydd, rökluckor och brandceller.

Hur bör bostadsrättsföreningar tänka kring sitt brandskydd?

Generellt sett så är brandskyddet ofta ganska eftersatt i många bostadsrättsföreningar. Fler och fler brf:er börjar dock få upp ögonen för problemen och satsar på att åtgärda och säkra upp sitt brandskydd, berättar Joakim.
Bostadsrättsstyrelser behöver vara mer engagerade, ofta missar man att ta hänsyn till olika aspekter kring brandskydd, speciellt vid renoveringar och ombyggnationer. Det saknas kunskap om ämnet, om brandceller och deras funktion. Styrelsen prioriterar andra saker i föreningen, fortsätter Joakim. Alla fastighetsägare bör bedriva ett aktivt brandskyddsarbete och styrelsen är ansvarig för detta.

Så för den som inte riktigt är insatt i ämnet, vad är en brandcell?

En brandcell är en avskild del av en byggnad inom vilken en brand under hela eller delar av ett brandförlopp kan utvecklas utan att sprida sig till andra delar av byggnaden eller andra byggnader. Brandcellen ska vara avskild från byggnaden i övrigt med omslutande väggar och bjälklag eller motsvarande, så att utrymning av byggnaden tryggas och personer i intilliggande brandceller eller byggnader skyddas under hela eller delar av ett brandförlopp.
Vad ser ni som bostadsrättsföreningar ofta missar?
Man måste lägga in brandtätning i projektet redan innan man börjar att renovera eller bygga om i sin fastighet. Efter ett ingrepp i väggar, golv eller tak måste man se till att brandcellerna är täta igen. Om det inte är tätt så sprider sig brandgaserna från brandcellen och man får problem. Ofta missar man att täta brandcellen igen efter att man har dragit in nya kablar för tv eller bredband, el eller gjort ett stambyte, berättar Joakim. Man bör alltid besiktiga sina brandceller i samband med att man besiktigar sin ombyggnation.

Så var bör styrelsen börja någonstans?

En konkret åtgärd som många bostadsrättsföreningar bör göra i närtid är att göra en riskinventering av sin fastighet och brandcellerna för att få en nulägesanalys, så fel och brister kan åtgärdas. Det är även viktigt att föreningen kontrollera sina rökluckor med jämna mellanrum, det är också något som ofta glöms bort, berättar Joakim.

Varför ska våra medlemmar använd sig av era tjänster, vilka är era styrkor?

Vi har en lång erfarenhet av brandskyddsarbete och vi är väldigt duktiga på dokumentation. Kunden får allt dokumenterat med bilder, egenkontroller, brandtätningslista och vad som är åtgärdat.

Fakta om Brandfokus

Efter att ha arbetat ihop i flera år bestämde sig Sarah Cromell och Anneli Sjöberg för att starta eget och Brandfokus såg dagens ljus 2014 och kallades i folkmun för “brandtätartjejerna”, eftersom det då bara var tjejer på företaget. Idag så levererar Brandfokus allt inom brandskydd och har en hög kvalitet på sina produkter och tjänster.

Föregående artikel Hushållen tror på fallande bopriser
Nästa artikel Karlstad årets arkitektkommun

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här