AnnonsStyrelsesupport

Möt Borätt Forums partner Cupola

16 mar 2021

I raden av presentationer av Borätt Forums partners har turen nu kommit till Cupola. Ett företag vars vision är att säkerställa och utveckla brandsäkerhet. 

Vi fick en pratstund med Robin, säljare hos Cupola.

Hur länge har ni varit partner till Borätt Forum och vad har partnerskapet inneburit för er?

– Vi har varit partner till Borätt Forum sedan 2016, med undantag för 2017. Partnerskapet har gett oss ett antal uppdrag där vi genom vårt systematiska brandskyddsarbete säkerställt brandskyddet hos ett antal av de bostadsrättsföreningar som förvaltas av Storholmen. Vi har även åtgärdat brister som vi upptäckt vid inventeringar av föreningarnas brandskydd.

Vilka är de vanligaste uppdragen ni gör för bostadsrättsföreningar?

– Ofta handlar det om att åtgärda brister i rökluckor och brandgasventilationen, eftersom det årliga underhållet av luckorna ofta är eftersatt. Styrelsen och ordförande i föreningen har ansvar för att underhållet utförs men tyvärr glöms detta ofta bort. Vanliga uppdrag i övrigt kan exempelvis handla om att det saknas vägledande skyltar för säker utrymning i allmänna utrymmen som källare eller att se till att det finns fungerande brandsläckare på plats.

Varför ska våra medlemmar välja er som leverantör för brandskyddsarbetet?

– Vi har ett helhetstänk och är marknadsledande inom SBA, det systematiska brandskyddsarbetet. Efter en inledande besiktning och genomförda åtgärder av brandskyddet, erbjuder vi vårt webbaserade ledningssystem Cupola webb-SBA. Där kan du som brandskyddsansvarig i din bostadsrättsförening få hjälp att genomföra regelbundna egenkontroller via mobil, surfplatta eller dator. På så sätt blir det lättare att kontrollera att de lösningar som tagits fram fungerar som de ska, att allt från rökluckor till brandsläckare.

– Vi erbjuder oss också att ta hand om föreningarnas brandskydd helt och hållet mot en kostnad. Vilket vi märker är mycket uppskattat av flera Storholmens bostadsrättsföreningar.

OM CUPOLA

Cupola arbetar som koncern rikstäckande inom brand och säkerhet i Sverige. De är marknadsledande inom det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) och täcker in alla områden inom segmentet. Cupola är idag etablerade på många olika orter i Sverige och har idag kunder spridda över hela landet. Utöver de tjänster de tillhandahåller har de också ett brett produktsortiment med tusentals produkter inom brand och säkerhet.

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här