AnnonsMiele

Möt Borätt Forums partner Jurideko

19 feb 2021

Nu presenterar vi en partner som varit med Borätt Forum till och från under i flera år. Jurideko är ett företag som hjälper både bostadsrättsföreningar och fastighetsägare med juridiska frågor och problem.

Borätt Forum har pratat med Christina Fregne, partner och jurist på Jurideko.

JuridekoHur länge har ni varit partner till Borätt Forum och vad har partnerskapet betytt för er?

– Jurideko har varit partner till Borätt Forum i cirka 5 år.

– Det har varit sätt att få berätta om Jurideko och vilken kompetens vi har inom den juridik och ekonomi som berör bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare. Vi har kunnat informera om aktuella ämnen och rättsfall som vi tror bostadsrättsföreningar har intresse och nytta av att känna till.

Vilka är era främsta verksamhetsgrenar? Vilka är de vanligaste frågorna ni jobbar med?

– Jurideko är specialister inom fastighetsjuridik och fastighetsekonomi – inriktat mot bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare.

– Vi är juridiskt ombud i tingsrätt och hyresnämnd och projektleder ombildningar och friköp. Vi formulerar avtal vid vindsinredningar samt ”bostadisering” av lokaler. Vi handlägger lokalrättsliga ärenden och hyresförhandlar bostäder. Och vi är ofta kursledare och ordförande på stämmor i bostadsrättsföreningar.

– Vi har en lång och bred erfarenhet av fastighetsjuridiken.

Ombildningar – är vågen på väg att ebba ut? Har ombildningsvågen medfört nya problemställningar?

– Ombildningar arbetar vi mycket med. Det är jättesvårt att svara på om det ebbar ut, men jag tror inte det. Ombildning är ett sätt för hyresgäster att förvärva sin fastighet och därmed få inflytande och ansvar för förvaltningen av fastigheten.

– Jag kan inte säga att jag tycker det medfört några nya problemställningar. Enligt mig är det positivt att hyresgäster tar över sina fastigheter. Man pratar ju gärna om ekonomiska vinster för hyresgäster men den största vinsten är att hyresgäster får inflytande över sin boendesituation.

Gör man en sund och långsiktig kalkyl i ombildningen kan jag inte se några problem.

Era bästa tips till fastighetsägare/styrelsen?

– Det är viktigt att informera sig. Att man går de kurser som finns, det finns olika organisationer som erbjuder kurser. Vi erbjuder också skräddarsydda kurser för styrelser.

– För det fall det skulle uppstå problem av juridisk karaktär är det viktigt att i ett så tidigt skede som möjligt rådfråga en jurist. Ofta kan man på så sätt undvika att problemet blir större eftersom man får hjälp att göra rätt redan från början. Att tänka så sparar ofta både tid och ekonomiska resurser.

Faktaruta

Vi är en fastighetspartner med lång erfarenhet att stödja våra uppdragsgivare med både ekonomisk och juridisk kompetens. Några av våra specialområden är fastighetsjuridik, hyresförhandlingar, fastighetsutveckling och fastighetsaffärer. Våra kunder är främst fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, byggbolag och entreprenörer i södra och mellersta Sverige.

Föregående artikel Byggandet av flerbostadshus ökade 2020
Nästa artikel Höga förväntningar på bostadspriser

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här